Hands off my airport job

Reeds enkele jaren vergaderen vakbondsafgevaardigden van Flightcare-Swissport en Aviapartner maandelijks met als doel onze werkzekerheid, en onze loon- en arbeids-voorwaarden veilig te stellen. En met succes! Onze jobs werden gered.

Denk maar aan onze 24-uur staking van juni 2011, toen er dreiging was dat we onze concessie op de luchthaven zouden verliezen (toen nog als ‘2 is enough’).

Maar weer loert er gevaar. Europa wil immers de luchthavenmarkt verder vrijmaken, (meer handlers en minder sociale bescherming) door de concurrentie aan te wakkeren en de loonkosten te beperken. Weerom wordt er bij ons, de werkers, geld gezocht, en dit om een politiek door te drukken waar vooral aandeelhouders en bonusgraaiende managers beter van worden.

 

Op 6 november gaat de Europese stuurgroep een voorstel finaliseren ter vrij maken van de grondafhandelingsdiensten op de luchthavens. Verwacht wordt dat het Europees Parlement zich tegen het jaareinde hierover zal uitspreken.

Momenteel ziet het er voor ons niet goed uit, meer bepaald op het gebied van ‘transfer of staff’ (overname van personeel bij klantenwissel van de ene handler naar de andere) en ook op andere gebieden zoals veiligheid, kwaliteit, werkzekerheid en statuut.

Indien het huidige voorstel niet bijgestuurd wordt, zullen wij met zijn allen de rekening mogen betalen. Daarom organiseert de Europese Transportvakbond – ETF – een grote betoging. Vakbondsdelegaties uit verschillende Europese landen zullen er aanwezig zijn.

Ons probleem is ook het probleem van onze collega’s op andere Europese luchthavens.

Ook u bent betrokken en meteen ook uitgenodigd voor deze manifestatie. Afspraak:

 

Actie:

 

Schumanplein, Brussel

Hoofdkwartier Europese Unie

Dinsdag 5 november, 10u30.

Laat wat van je horen

*