ETF: Strijd tegen meer grondafhandelaars nog niet ten einde : Europese manifestatie 11/12/’12 in Straatsburg

Hands off my airport job : 2 is enough

Al  enkele jaren vergaderen vakbondsafgevaardigden van Flightcare  en Aviapartner maandelijks met als doel onze werkzekerheid en loon- en arbeidsvoorwaarden veilig te stellen. 2 is enough was onze slogan. We voerden ook een aantal acties. Denk maar aan onze 24-uur staking van juni 2011, toen er dreiging was dat we onze concessie op de luchthaven zouden verliezen (toen nog als ‘2 is enough’). En met succes!  Onze jobs werden gered.

Maar weer loert er gevaar. Europa wil immers de luchthavens verder liberaliseren (meer handlers en minder sociale bescherming) door de concurrentie aan te wakkeren en de loonkosten te beperken. Weerom wordt er bij ons, de werknemers, geld gezocht, en dit om een politiek door te drukken waar vooral aandeelhouders en bonusgraaiende managers beter van worden.

Europese betoging in Brussel op 5 november werpt vruchten af Op 5 november riep de European Transport Workers’ federation (ETF) op om massaal te te betogen tegen de plannen van de Europese Commissie. Niet minder dan 2.500 werknemers uit België, Nederland, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Frankrijk, Bulgarije, Spanje en Denemarken manifesteerden in Brussel. En met resultaat ! Op 6 november verwierp de technische Commissie voor Vervoer en Toerisme het voorstel. Het eerste amendement werd nl aanvaard : “het EU Parlement verwerpt het voorstel van de Commissie” werd goedgekeurd met 22 stemmen tegen 20.  Daarmee werden de andere ammendementen niet langer relevant gevonden, het dossier voorlopig gesloten en zijn de eerste positieve resultaten binnen.

Het voorstel wordt nu echter in een nieuwe stemming voorgelegd in de plenaire vergadering van het Europees Parlement.  Er komt dus op 11 december een tweede cruciale stemming aan.

Momenteel is het gevaar dus nog niet geweken! Meer bepaald op het gebied van ‘transfer of staff’ (overname van personeel bij klantenwissel van de ene handler naar de andere) en ook op andere gebieden zoals veiligheid, kwaliteit, werkzekerheid en statuut is er nog veel onzekerheid.

Indien het huidige voorstel niet bijgestuurd wordt, zullen wij met zijn allen de rekening mogen betalen. Daarom organiseert de Europese Transportvakbond – ETF – op 11 december een grote betoging in Straatsburg aan het EU Parlement. De vakbonden zorgen voor een gratis bus die om 5u30 vertrekt op de parking van de Delhaize op Brucargo.

Vakbondsdelegaties uit verschillende Europese landen zullen er aanwezig zijn. Ons probleem is ook het probleem van onze collega’s op andere Europese luchthavens. Ook u bent betrokken en meteen ook uitgenodigd voor deze manifestatie.

Dinsdag 11 december  gratis bus  05u30  Delhaize Brucargo

Laat wat van je horen

*