PC 140.04: grondafhandeling op luchthavens nieuwe opzeggingstermijnen

Dit besluit is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens ressorteren en op hun werklieden op wie artikel 65/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten van toepassing is.

In afwijking van de bepalingen van artikel 59, tweede en derde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wordt, wanneer de opzegging van de werkgever uitgaat, de na te leven opzeggingstermijn vastgesteld op :

  • achtentwintig dagen wat de werklieden betreft die minder dan zes maanden anciënniteit in de onderneming tellen;
  • tweeëndertig dagen wat de werklieden betreft die tussen zes maanden en minder dan drie jaren anciënniteit in de onderneming tellen;
  • zestig dagen wat de werklieden betreft die tussen drie en minder dan vijf jaren anciënniteit in de onderneming tellen;
  • negentig dagen wat de werklieden betreft die tussen vijf en minder dan tien jaren anciënniteit in de onderneming tellen;
  • honderd twintig dagen wat de werklieden betreft die tussen tien en minder dan twintig jaren anciënniteit in de onderneming tellen;
  • honderd negenentwintig dagen wat de werklieden betreft die twintig of meer jaren anciënniteit in de onderneming tellen.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Voor arbeidsovereenkomsten die aangevangen zijn vóór 01.01.2012

Anciënniteit Werkgever Werknemer
< 3 jaar 28 kalenderdagen (wet) 14 kalenderdagen  (wet)
3  tot < 5 j. 60 kalenderdagen (K.B.) 14 kalenderdagen  (wet)
5 tot < 10 jaar 90 kalenderdagen (K.B.) 14 kalenderdagen  (wet)
10 tot < 20 jaar 120 kalenderdagen (K.B.) 14 kalenderdagen  (wet)
vanaf 20 jaar   129 kalenderdagen (C.A.O.) 28 kalenderdagen (wet)

Voor arbeidsovereenkomsten die aanvangen vanaf 01.01.2012 Voor opzeggingen betekend vanaf 01.01.2013

Anciënniteit Werkgever Werknemer
< 6 maanden 28 kalenderdagen (K.B.) 14 kalenderdagen (wet)
6 maanden < 3 jaar 32 kalenderdagen (K.B.) 14 kalenderdagen (wet)
3  tot < 5 j. 60 kalenderdagen (K.B.) 14 kalenderdagen (wet)
5 tot < 10 jaar 90 kalenderdagen (K.B.) 14 kalenderdagen  (wet)
10 tot < 20 jaar 120 kalenderdagen (K.B.) 14 kalenderdagen (wet)
vanaf 20 jaar 129 kalenderdagen (K.B.) 28 kalenderdagen (wet)

Laat wat van je horen

*