Brussels Airlines: Verzoening Pilots

In december 2012 werden de CAO’s  “beyond 2012 – 2013″ ondertekend.  De voltallige piloten vakbondsdelegatie  koos voor een maximum aan tewerkstelling. Vandaag stellen wij echter vast dat de geest van het akkoord niet nageleefd wordt.  Bovendien stellen we vast dat communiceren mt onze leidinggevenden steeds moeilijker wordt.  Een verzoeningsvergadering was dus meer dan nodig.  Via deze weg hopen we dan ook  uit deze impasse te geraken.

De verzoening ging over volgende punten:

  • Het niet correct toekennen door de directie van tijdskrediet en onbetaald verlof.

In januari is er een nieuwe CAO tijdskrediet ondertekend, deze moet uitgevoerd worden. Gezien het actueel aantal FTE’s in relatie tot de productie, de mogelijkheid tot dergelijke stelsels zwaar bemoeilijkt, roept het Verzoeningsbureau de werkgever op samen met de werknemers te zoeken naar een passende oplossing, m.n. een tewerkstelling  à rato van 100% tewerkstelling per FTE.

  • Het beroep doen door de directie op externe piloten.

Het Verzoeningsbureau stelde vast dat dit niet conform de CAO’s is. Deze stellen duidelijk “Brussels Airlines verbindt zich ertoe voorrang te geven aan het toekennen van deeltijdse tewerkstelling in functie van de seizoensgebonden vliegproductie aan piloten van de centrale groep boven het tijdelijk aanwerven van piloten in de perifere groep”

  • Het outsourcing via wet Lease aan externe vliegmaatschappijen.

Het Verzoeningsbureau stelt vast dat de praktijk van outsourcing naar de firma’s FLYBE en AUSTRIAN in se niet nieuw is en een praktijk is die al dateert van voor het plan Beyond 2012-2013 en de daaromtrent in december 2012 afgesloten CAO’s.  Dit operationeel probleem dient zoals voorheen overeengekomen te worden in de vergadering van de syndicale afvaardiging piloten.

  • Toekennen van de extra CLA-OFF dagen en de wijze waarop deze dagen geïnterpreteerd dienen te worden.

Het Verzoeningsbureau stelde vast het het hier gaat om een interpretatieprobleem van de CAO. Dit moet eerst uitgeklaard worden op het vlak van de onderneming.

  • Plaatsen van een bulletin van de nieuwe FTDT in de OMA.

Het Verzoeningsbureau was van oordeel dat nieuwe operationele bulletins slechts in de manual kunnen worden opgenomen voor zover deze conform zijn aan de ondertekende CAO’s.

  • Missies, aantal vluchturen, aantal nightstops & PBS.

Het Verzoeningsbureau verwijst hieromtrent naar de CAO. “De werkgever verbindt er zich toe de dienstroosters op te stellen op basis van een gelijke en eerlijke verdeling van de diensten.

  • HOTAC policy.

Het Verzoeningsbureau akteert ter zitting de bereidheid van de werkgever om piloten ter plaatse te sturen met het oog op een evaluatie van minimumstandaarden van hotels die men als directie op het oog heeft.  Het bureau raadt aan deze piloten aan te duiden uit de syndicale afvaardiging piloten.

  • Vraag om meer transparantie en tijdige communicatie van de “facts and figures” die de directie bij onderhandelingen inroept.

Het Verzoeningsbureau akteert ter zitting de princiepsverklaring van de werkgever deze transparantie te zullen garanderen.

 

De vakbonden van Brussels Airlines vragen zo snel mogelijk een nieuwe vergadering van de syndicale delegatie aan,  zodat we de afspraken verder kunnen uitwerken en de openstaande punten kunnen afwerken.  Wij houden jullie op het hoogte.

Laat wat van je horen

*