De ACLVB blijft aan de onderhandelingstafel en eist vrijheid van loonsonderhandelingen!

Zoals voorzien heeft de ACLVB vandaag een brede informatie gegeven rond de actuele situatie in verband met de technische nota die door de Groep van 10 aan de Regering werd overhandigd.
Deze vergadering werd gevolgd door een nationaal bureau. De ACLVB meent dat het niet opportuun is de onderhandelingstafel te verlaten. De ACLVB zal deelnemen aan de betoging die op 21 februari 2013 wordt georganiseerd in gemeenschappelijk front en die focust op de koopkracht van werknemers en sociaal verzekerden. De Liberale Vakbond benadrukt hierbij dat het dossier over de modernisering van het arbeidsrecht niet losgekoppeld kan worden van de koopkrachtproblematiek. De vrije loonsonderhandeling is voor ons fundamenteel.
Anderzijds hamert de ACLVB op het feit dat de regeringsleden het belang van de koopkracht en van de vrijheid van loonsonderhandeling moeten inzien. Ze moeten beseffen dat oplossingen die dit mogelijk maken zich opdringen, waarbij het sociaal overleg ten volle zijn rol moet kunnen spelen.

Verder zullen de ACLVB-organen nog bijeenkomen om de situatie nauwgezet op te volgen en de noodzakelijke beslissingen te nemen.

 

Laat wat van je horen

*