DE WERKNEMERS BLIJVEN NIET HET GELAG BETALEN!

Donderdag 21 februari 2013 : verzamelen Albert II laan (Noord-Station) Brussel om 10.30 u.

 

2012: lagere werkloosheidsuitkeringen die sneller dalen in de tijd, strengere regels voor wie op ’t einde van zijn loopbaan minder wil werken, verhoging van de (brug)pensioenleeftijd. Plus ingrijpende voorstellen vanuit regering en werkgevers voor meer flexibiliteit en verlenging van de arbeidsduur. Meer en langer werken.

2013: twee jaar geen loonsverhoging boven index en baremieke verhogingen, loonbevriezing tot 2019, platte manipulatie van de index waardoor we nu allemaal aan koopkracht verliezen, lagere uitkeringen voor tijdelijk werklozen, 40% minder geld om de sociale uitkeringen aan te passen aan de levensduurte.

En dat bovenop de zware schade die de financieel-economische crisis, de golf van herstructureringen en de budgettaire sanering blijven aanrichten. Meer ongelijkheid, meer armoede.

Het zijn nochtans niet de werknemers, noch de mensen die van een uitkering moeten leven die ons in deze crisis hebben gestort. Genoeg is genoeg. De uitzichtloze aanvallen op de rechten en de koopkracht van werknemers moeten stoppen. De werknemers moeten eindelijk een toekomstperspectief krijgen.

ACV, ABVV en ACLVB eisen

De volledige uitvoering van de eerder gemaakte afspraken: aanpassen van uitkeringen aan de levensduurte, optrekken van lage lonen, afschaffen van de discriminerende jeugdlonen en verlengen van de tijdelijke maatregelen zoals de speciale brugpensioenen (nachtwerk, bouw, …);

 1. De onmiddellijke stopzetting van alle pogingen om de indexkorf te manipuleren en zo de koopkracht van de gewone man/vrouw te verlagen;
 2. Ruimte voor vrije onderhandelingen, en in elk geval:
  • respect voor eerder afgesproken loonsverhogingen
  • ruimte om het sectorale minimumloon op te trekken en de verlaagde jeugdbarema‘s weg te werken
  • ruimte om andere discriminaties (arbeiders-bedienden, mannen-vrouwen, jongeren-ouderen,…) weg te werken
  • respect voor het sociaal overleg bij invoering van flexibiliteit
 3. Dat de andere inkomensgroepen ook de crisis mee betalen (toepassing art. 14 van de loonwet van 96);
 4. Een rechtvaardiger fiscaliteit, waar iedereen eerlijk aan bijdraagt. In het bijzonder eisen we een zwaardere inspanning van grote vermogens en iedereen die inkomsten haalt uit vermogen;
 5. Een algemene oplossing voor het wegwerken van de discriminaties tussen arbeiders en bedienden;
 6. Dat er een einde komt aan de voortdurende aanvallen op de openbare diensten;
 7. Eindelijk een geloofwaardig relancebeleid om jobs te creëren en de economie terug op gang te trekken.

werknemers zijn het beu

De werknemers zijn het beu!

Download de pamfletten

Laat wat van je horen

*