Het Nationaal Comité van ACLVB drukt de hoop uit op een positief signaal van de regering na 21 februari

Vandaag hield de Liberale Vakbond ACLVB een Nationaal Comité om een 200-tal afgevaardigden te informeren over de diverse thema’s die reeds onder voorbehoud afgehandeld waren: de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen; de verlaging van de patronale lasten, het minimumloon voor jonge werknemers en de verlengingen van een reeks bestaande maatregelen zoals sommige werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag of innovatiepremies.

Daarnaast werd er tijdens de vergadering ook informatie gegeven over de modernisering van de arbeid, de harmonisatie van het statuut arbeiders en bedienden. Koopkracht is het hoofdthema van de betoging van 21 februari en de door de Liberale Vakbond fel gecontesteerde loonmarge uit de Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen stond uiteraard ook op de agenda.

De afgevaardigden bevestigden volgende hoofdlijnen:

  • Geef ons een perspectief zodat er kan onderhandeld worden in de bedrijven en sectoren waar er ruimte is. Vrije verantwoordelijkloonsonderhandelingen moeten mogelijk zijn. Dit als tegenprestatie voor de gevraagde flexibiliteit, maar ook in een context met lage inflatiecijfers      en -vooruitzichten en een opwaartse trend die zich zou doorzetten in 2014.

Het Nationaal Comité hoopt dat de manifestatie van 21 februari een opening kan creëren en wacht de beslissing van de regeringskern donderdagavond af. De sociale partners zullen dan hoogstwaarschijnlijk kennisnemen van de beslissing van de regeringskern. De bedoeling is om hierna te overleggen met de andere vakbonden

Laat wat van je horen

*