Swissport verliest contract Jetairfly aan Aviapartner

Op de bijzonder ondernemingsraad van 11 februari liet de directie van Swissport weten dat ID-1001729 (1)Jetairfly een beslissing heeft genomen wie de afhandeling zal doen voor de komende jaren. Swissport verliest het contract aan Aviapartner.  Dit is een verlies van 15 à 20% van de productie voor Swissport. De prijzen oorlog tussen de Swissport en Aviapartner gaat hierdoor verder.  De Liberale Vakbond is vooral  bezorgd dat het personeel en uiteindelijk ook de passagiers hiervan  het slachtoffer zullen zijn.

De scherpere prijzen zullen op termijn betekenen dat de werkgevers steeds meer flexibiliteit zullen willen. Voor de Liberale Vakbond staat werkzekeheid en het behoud van de loons- en arbeidsvoorwaarden voorop.

Laat wat van je horen

*