The Brussels Airport Company: Bevriezing CAO loonbeleid

Op de ondernemingsraad van december kregen de vertegenwoordigers van het personeel de boodschap dat directie de CAO loonbeleid niet zaluitvoeren voor het jaren 2013 – 2014. Volgens de directie kunnen ze deze niet toepassen als gevolg van de door de Regering Di Rupo opgelegde loonblokkering voor 2013 – 2014.

Deze loonblokkering geldt alleen voor NIEUWE onderhandelingen. Aangezien de CAO loonbeleid ondertekend is voor de beslissing van de regering is deze volgens ons nog steeds van toepassing. De Liberale Vakbond zal indien nodig naar de rechtbank gaan, zodat de werknemers van TBAC de afgesproken loonsverhoging wel zullen krijgen!

De CAO loonbeleid opzeggen nemen wij nog niet in overweging. Dit zou namelijk betekenen dat de contractuele werknemers van TBAC ook na 2013 – 2014 geen loonsverhoging zullen kregen en het alleen zouden moeten doen met de index. Dit speelt enkel in de kaart van de directie en is voor ons onaanvaardbaar.

De Liberale Vakbond is van mening dat de directie de loonsverhogingen moet uitbetalen en zal aan de directie vragen de CAO loonsbeleid om te vormen naar een CAO met barema’s.

Wij houden jullie op de hoogte.

Laat wat van je horen

*