14 maart 2013 Europese syndicale actiedag

Besparingen zijn geen oplossing. Ze zijn een rem op de economie en maken de meest kwetsbare burgers nog armer. Werkgelegenheid en groei kunnen er enkel komen door een ander economische en politieke beleid. De Europese Unie heeft nood aan politieke moed, en budget om in te zetten op het herstel, investeringen en de creatie van duurzame jobs.

We moeten dringend van koers veranderen. De Europese Unie moet streven naar een sterke sociale dimensie.

Daarom organiseert het Europees Vakverbond op 14 maart een Europese actiedag samen met ACV, ABVV en ACLVB, dit in de marge van de Europese top van 14 en 15 maart. Bij deze actie moet de aandacht vooral gaan naar de jongeren, want zij betalen de zwaarste prijs voor de crisis en de besparingen.

In december 2012 waren er in de Europese Unie bijna 6 miljoen jongeren onder de 25 jaar werkloos. En als ze dan al werk hebben, gaat het vaak om onzekere en slecht betaalde jobs met nauwelijks zicht op een opleiding. Daardoor hebben ze moeite om rond te komen, kunnen ze geen woonst vinden, zijn ze sociaal kwetsbaar en kijken ze aan tegen een onzekere toekomst. We moeten nu investeren in de jeugd en hen opleidingen en kwaliteitsvolle jobs garanderen!

evv

Programma Europese actiedag Brussel:

14u00 muziek – bar en catering.

14u20 animatie

14u25 militanten aan het woord over Europa

14u35 Europese wekker ! Speeches vakbondsleiders EVV, ACV, ABVV, ACLVB

15u05 jongeren, werkzoekenden, werknemers, ambtenaren, …. Te min voor Europa ! Wegwerpproducten !

15u10 Europese wekker ! Speeches van buitenlandse vakbondsleiders

15u35 militanten aan het woord over Europa

15u45 animatie

15u55 muziek door The Vicious

16u30 einde

Op het terrein zal eveneens gezorgd worden voor :

• Een video-studio waar militanten/groepen aan het woord komen

• Een muur waarop de deelnemers hun boodschap aan Europa/aan de Europese leiders kwijt kunnen

Vervoer: per bus – parking jubelpark

per metro – metrohalte Merode

per trein – station Brussel-Luxemburg

Laat wat van je horen

*