Aviapartner: CAO Maaltijdcheques in elektronische vorm

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werknemers met statuut arbeiders en bediende  van Aviapartner.

Het gebruik van de maaltijdcheques in elektronische vorm mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen.  De werknemer krijgt een elektronische kaart ter beschikking gesteld.

In afwijking van voorgaande zal de kost van een vervangende kaart in geval van diefstal of verlies ten laste van de werknemer vallen ten belope van de waarde van één maaltijdcheque. De éérste keer vervanging, zal echter ten koste blijven van de werkgever.

Laat wat van je horen

*