Brussels Airport Company: Voltijds tijdskrediet of halftijdse loopbaanvermindering met motief

Deze CAO is van toepassing op alle werknemers van The Brussels Airport Company.

In artikel 4 van de nationale CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen wordt het recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5e loopbaanvermindering zonder motief, zoals bepaald in artikel 3, uitgebreid met een bijkomend recht tot maximaal 36 maanden.

Dit voor werknemers die hun loopbaan schorsen of verminderen voor de zorg van een kind tot 8 jaar, voor palliatieve verzorging of de zorg of bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid of voor het volgen van een opleiding, en onder de in CAO nr. 103 bepaalde voorwaarden.

Wenst men over te gaan tot opname van dit bijkomend recht in de vorm van een voltijds tijdskrediet of een halftijdse loopbaanvermindering, dan is dit enkel mogelijk indien de sector of onderneming hierover een CAO hebben gesloten.

Partijen komen overeen dat bij onderhavige CAO dergelijke vorm van voltijds tijdskrediet of een halftijdse loopbaanvermindering mogelijk wordt gemaakt. Bijgevolg geldt voor de werknemers in de onderneming van de Werkgever een bijkomend recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5e loopbaanvermindering met motief, op te nemen onder de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald onder de CAO nr. 103.

Laat wat van je horen

*