Statuut arbeiders / bedienden

Van discriminatie naar een rechtvaardige oplossing

Het debat m.b.t. tot de harmonisering van de statuten stoot altijd op dezelfde hindernis. ACLVB wil het lot van de arbeiders verbeteren, maar niet ten koste van de arbeidsomstandigheden van de bedienden. Iedereen weet dat de grootste discriminatie moet worden weggewerkt: de te korte opzeggingstermijn van de arbeiders tegenover die van de bedienden.

Bij ACLVB willen we niet dat de bedienden hiervoor het gelag betalen. Hun wettelijke opzeggingstermijn blijkt nu al onvoldoende om in een periode van banentekort een nieuwe job te vinden.

Een arbeider wordt grotendeels met dezelfde problemen geconfronteerd als een bediende bij het zoeken naar degelijk werk. Vandaag de dag is het verschil tussen de twee statuten niet langer gerechtvaardigd. Erger nog, het houdt een onverdedigbare discriminatie in stand ten nadele van de arbeiders.

In tijden van crisis is deze situatie nog ondraaglijker. Wij strijden voor de verlenging van de opzeggingstermijn voor arbeiders omdat de maatregel niet zo economisch onhoudbaar is als de werkgevers ons willen doen geloven. Ten eerste omdat de arbeiders in sommige bedrijven al het statuut van bediende hebben gekregen. Ten tweede omdat veel arbeiders al recht hebben op een langere opzeggingstermijn, bedongen op het vlak van de sector of binnen het bedrijf. Ten derde omdat de verlenging van de opzeggingstermijn de werkgevers bijna niets zou kosten, als ze niet constant mensen zouden ontslaan.

De harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden  is één groot dossier dat een totaalaanpak vergt. Het zou absurd zijn een onrechtvaardige situatie te scheppen bij de bedienden om een einde te maken aan de huidige discriminatie.

ACLVB voegt een dubbele eis toe aan dit grote debat: het recht van de werknemer om gehoord te worden en de verplichting voor de werkgever om een reden te geven voor het ontslag op straffe van sanctie. Iedere werknemer heeft het recht het  waarom van zijn ontslag te kennen en iedere werknemer moet zich kunnen verdedigen. Wij willen zo verhinderen dat werkgevers overgaan tot willekeurige ontslagen louter om de koers van de aandelen van het bedrijf te laten stijgen.

We stellen u graag het volgende ACLVB-materiaal  ter beschikking:

  • Klik hier voor het pamflet.
  • Klik hier om de geactualiseerde versie van onze brochure statuten arbeiders/bedienden te lezen met een overzicht van de huidige regelgeving en onze standpunten.

Laat wat van je horen

*