25 april actie luchthaven Zaventem: elke werknemer verdient het beste

Het personeel op de luchthaven van Zaventem plant vandaag een actie in het kader van het dossier van de harmonisering van de statuten arbeiders en bedienden. Met 20.000 werknemers, waarvan ongeveer 40% arbeiders en 60% bedienden, vormt de luchthaven een afspiegeling van de Belgische arbeidsmarkt in ‘het klein’. Met personeelsvergaderingen willen de BBTK, ACV-aviation en het ACLVB aan het personeel duidelijk maken wat er op het spel staat.

Na het afspringen van de tripartiete onderhandelingen heeft de regering beslist om tussen te komen in het dossier van de harmonisering van de statuten arbeiders/bedienden. Dat belooft weinig goeds, want deze regering voerde eerder al een loonbevriezing van meerdere jaren in, manipuleerde de index en vergrootte de flexibiliteit van de werknemers. Ook nu valt te vrezen dat ze opnieuw zal zwichten voor de druk van de werkgevers.

De werknemers van de luchthaven van Zaventem hebben de afgelopen jaren al veel moeten slikken. De flexibiliteit ligt er torenhoog, de lonen stagneren en de zekerheid van de tewerkstelling bij tal van bedrijven regelmatig in de weegschaal. De economische drama’s die zich al op de luchthaven hebben afgespeeld liggen bij iedereen nog vers in het geheugen.

Beter dan wie ook kennen de arbeiders en bedienden op de luchthaven het belang van een goede ontslagbescherming als een bedrijf in moeilijk economisch vaarwater terecht komt. De voorstellen die de werkgevers vorige week daarover hebben gelanceerd laten aan de verbeelding weinig over: voor de arbeiders op de luchthaven komt er amper een vooruitgang, de bedienden leveren enorm in. In een conjunctuurgevoelige omgeving op de luchthaven zou elke werknemer zich op die manier blootgesteld zien aan een constante onzekerheid.

Foto 2

De BBTK, ACV-aviation en het ACLVB willen de realiteit van het terrein laten spreken: voor werknemers die de afgelopen jaren al genoeg stormen hebben doorstaan kan er geen sprake van zijn om de ontslagbescherming af te bouwen. Een oplossing voor het dossier arbeiders en bedienden moet gevonden worden door de rechten van de arbeiders te verbeteren en die van de bedienden globaal te behouden. Iets anders zal door de werkvloer niet worden aanvaard.

Vandaag organiseren de vakbonden eerste personeelsvergaderingen. Om 11u zal een personeelsvergadering doorgaan in de vertrekhal. De werknemers van de luchthaven zullen weten wat er op het spel staat.

Laat wat van je horen

*