Swissport Cargo: 95% personeel Liège verwerpt voorstel tot harmonisatie

Sinds de overname van Flightcare door Swissport Cargo in november zijn er onderhandelingen voor het harmoniseren van de CAO’s. Rond de groepsverzekering, arbeidsongevallen, enz.  was er reeds een akkoord.  Na maanden van moeilijke onderhandelingen ivm de uurroosters &  premies vroegen de vakbonden duidelijke taal van de directie.  Hun laatste voorstel werd dan ook voorgesteld aan de werknermers van Swissport Liège.

De werknemers van Swissport Liège spraken zich duidelijk uit, 95% NEEN. De breekpunten zijn duidelijk. Teveel combinaties van uurroosters & teveel flexibiliteit. Deze 2 punten worden nog eens versterkt door het niet naleven door de directie van de huidige CAO’s.  De vakbondsafgevaardig-den van de Liberale Vakbond hebben steeds duidelijke taal gesproken.  De extra flexibiliteit in het akkoord zou niet aanvaard worden door de werknemers. Deze stemming geeft ze duidelijk gelijk.

swissport non

De onderhandeling voor Swissport Cargo Brussel worden tijdelijk stopgezet, aangezien hier nog een grotere flexibiliteit voorzien wordt door de directie.

De vakbonden van Swissport Cargo komen op dinsdag 09/04 samen om te bepalen hoe ze verder gaan.  Ondertussen blijven natuurlijk de huidige CAO’s van toepassing.

Laat wat van je horen

*