Pleidooi voor mini-jobs, is pleiten voor een schijntewerkstellingsmaatregel

De invoering van het systeem van mini-jobs, waarbij een werknemer maximum 450 euro per maand kan bijverdienen zonder de opbouw van sociale rechten, is een schoolvoorbeeld van sociale dumping. De Liberale Vakbond ACLVB vindt dit een schijntewerkstellingsmaatregel die elke verbeelding tart.

 

Jan Vercamst, Nationaal Voorzitter: “Mini-jobs worden mooi voorgesteld als een manier omvercamst-29-09-2012_jpg mensen wat bij te laten verdienen na hun uren in het reguliere circuit en bepaalde sectoren zoals de horeca tegelijkertijd te ondersteunen. Het gaat hier echter om een omzeiling van de regelgeving rond overuren en een uitholling van bestaande arbeidscontracten.
Op die manier kan  een werkgever zijn werknemers laten overwerken zonder ook maar enige sociale bijdrage te betalen en werknemers sociale rechten te laten opbouwen.
Dit is sociale dumping van het ergste soort want het zet de poort open naar een precarisering van de arbeidscontracten en is een gevaar voor de werkzekerheid.
Het is immers niet ondenkbeeldig dat werkgevers bestaande contracten gedeeltelijk vervangen door mini-jobs. Mini-jobs naar Duits voorbeeld geven mensen dus niet meer kansen op de arbeidsmarkt. Dit is een NO GO voor de ACLVB.”

Laat wat van je horen

*