Swissport Belgium: Een week staking voor betere werkomstandigheden en werkzekerheid!

Toen zondagnamiddag een vliegtuig met 180 passagiers werd afgehandeld door twee arbeiders en bepaalde chef daar ook nog eens een denigrerende opmerking over maakte kan niemand vermoeden dat de werknemers van Swissport Belgium  een stakingsweek tegemoet gingen die heel België zou beroeren.

 GEEN PLOEGEN VAN TWEE MAN  EN MINDER SPLITSHIFTS!

De onderhandelingen over nieuwe werkmethodes, de onderbemanning, de angst voor jobverlies door het verlies van JAF & IBERIA,  de lakse houding van de directie … De  keiharde concurrentiestrijd tussen Aviapartner en Swissport deed de offertes voor de luchtvaartmaatschappijen kelderen. Daar konden enkel en alleen de werknemers het slachtoffer van worden.  Niet alleen de arbeiders maar  ook de bedienden gingen in aktie. Maandagochtend werd duidelijk dat deze staking algemeen was; alle diensten; loading, bagagecontrole, check-in,  cleaning …

Ook toen had de directie de ernst van de situatie niet door. Zelf de CEO vond het maandag niet nodig om mee rond de tafel te zitten. Bij de vakbonden  kwamen meer en meer klachten van de werknemers toe over de moeilijke werkomstandigheden.

Dat de staking 5 dagen heeft geduurd heeft te maken met de stugge houding van de directie.  Pas toen Per Urtnegard (CEO Swissport Group), donderdag, uit Zuid Afrika kwam toegevlogen en hij zich openlijk excuseerde en akkoord ging  dat er niet meer zou gewerkt worden  met ploegen van 2 man en max 300 pax per bagage chut geraakten de gemoederen bedaard. Pas toen werd de staking opgeheven.  De luchthaven begon terug te ademen.

Deze staking hebben de vakbonden niet gewild, maar was onvermijdelijk. De integriteit van de werknemers was aangetast. Vandaag kunnen ze met enig fierheid terug aan de slag.

De vakbonden bedanken alle stakers voor hun inzet, discipline, hun solidariteit.

Samen hebben we iets bereikt!

De zaak is niet afgerond. Belangrijke onderhandelingen staan voor de deur : over vaste contracten na 1 jaar dienst, over de planning en de limieten aan de flexibiliteit, over de verlofplanning en volume-analyses en werkprocessen.  Maar ook onderhandelingen voor een cao die de overname regelt van personeel bij verlies van contract.  Misschien nog de belangrijkste discussie is deze van de prijszetting. De neerwaartse spiraal moet gestopt worden.

Laat wat van je horen

*