Swissport Belgium: Geen ideaal akkoord, maar een stap in de goede richting

Beste Collega’s

Na moeizame onderhandelingen zijn we donderdag  tot een akkoord gekomen rond volgende punten:

  • De ploegen van 2 worden onmiddellijk STOP gezet!
  • Voor Bagage Controle  maximaal 300 stuks bagage te laden binnen de serie van chutes die hem toegewezen worden.
  • Respect voor de werknemers.

Werkzekerheid

De directie engageert zich geen ontslagen uit te voeren tot eind september 2013, uitgezonderd om dringende reden.

Alle bedienden die vandaag werken voor Iberia worden omgeschoold na het einde contract midden juli 2013, dit moet hen toelaten ingezet te worden in gelijkaardige activiteiten.

Onmiddellijke stopzetting van de economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden.

Garantie operationele activiteit loadplanning  blijft minstens tot eind 2014 in Zaventem.

Flexibiliteit

Swissport trekt de sinds 30/3/2013 ingevoerde variabele uurroosters terug in voor arbeiders en bedienden vanaf de eerstvolgende rol (nu vrijdag)

50% contracten = 4 uren              75% contracten = 6.30 uren        100% contracten = 8.30 uren

Split Shifts (Bedienden):

De regel  blijft Vrijwilligheid. Indien geen voldoende vrijwilligers, kunnen ze worden  opgelegd.

Ze zijn beperkt zoals voorgeschreven in het akkoord van 06.12.2012

<2j dienst : max 12 per jaar, max 2 per rol

>2j  dienst : max 9, max 1 per rol

45+ : max 6 per jaar, max 1 per rol

50+       :geen split shifts

Zwangere vrouwen : geen split shifts

Geen split shifts tijdens feestdagen en weekends

Juli-augustus en september 2013 : géén split-shifts als tijdelijke maatregel

Garanties

  • Vanaf 3de trimester 2013 worden de meeruren op einde elke trimester uitbetaald aan 175% vanaf 1ste uur
  • Vanaf 1 juni 2013 : interne controle opzetten teneinde correcte planning van prestaties en verwerking te garanderen
  • Betere communicatie werknemers en planningscel, openingsuren worden uitgebreid van 2 naar 4 uren per dag + telefoon in standby room waarmee kosteloos planning kan gecontacteerd worden
  • Actualisering contractmanagement wordt standaardtekst herbekeken tegen  1 juli 2013
  • Extra mankracht inzetten lost en found teneinde achterstand weg te werken
  • Arbeiders uitgezonderd afdeling cleaning annex tot min 75%contract aanbieden vanaf 1 juni tot eind september 2013

 

Werkorganisatie

Verwachtte volumes zomerperiode wordt totale stijging 61 fte’s van effectief gerealiseerd door bestaande uit voorgenoemde annexen en stopzetten economische werkloosheid aangevuld met extra aanwervingen

Periode waarin bedienden annexen verloren tijdens periode economische werkloosheid zal geen invloed hebben op verwerven contract onbepaalde duur zoals bepaald cao 6.12.2012

Er zullen geen vliegtuiden worden geladen zonder dat de ploegbaas in het bezit is van een loadplan. Een training voor Duty Supervisors betreffende coaching zal worden georganiseerd voor eind september 2013. Intussen worden ze optimaal ingezet op het terrein, ter ondersteuning van de operaties. Bovendien wordt overeengekomen dat, naast de 61 FTE’s nog 10FTE’s via extra recrutering zullen worden toegevoegd vanaf 1 juni 2013 tot eind september 2013.

Passenger Services

De walking time zal worden voorzien in Realtime vanaf 1 juli 2013 teneinde voldoende tijd te hebben tussen de taken, alsook voor de maaltijdpauze.
Baggage Control

Swissport Belgium engageert zicht dat de reconciliatoren onmiddellijk versterking krijgen van een tweede persoon wanneer het aantal containers 8 overschrijdt. Bovendien wordt overeengekomen dat, naast de 61 FTE, nog 5 FTE via extra recrutering zullen worden toegevoegd vanaf 1 juni 2013 tot eind september 2013.

Cleaning

De 11 arbeiders wiens annex recentelijk ten einde liep, zullen opnieuw een annex tot 100% contractduur aangeboden krijgen voor de zomerperiode. De werkorganisatie bij Cleaning wordt gebouwd op teams van 4 personen.

Er worden vanaf juni 2013 onderhandelingen opgestart met het oog op het afsluiten van een nieuwe bedrijfs-CAO tegen eind september 2013.  Onder andere volgende thema’s zullen aan bod komen: contract onbepaalde duur 75% na 1 jaar dienst ; stabiliteit van de planning ; overeen te komen graad van flexibiliteit; verlofprincipers ; vastleggen voorrangsregels inzake toekennen contracten onbepaalde duur, een diepgaang project over volumeanalyses en werkproces bij Bagage Controle.

Laat wat van je horen

*