Swissport Handling: Verzoening Arbeiders

Het Paritair Comité van de arbeiders heeft na analyse van de problematiek en na een 10 uur durende vergadering een aanbeveling gedaan naar de vakbonden en directie van Swissport Handling.

Deze aanbevelingen zijn:

  • De komende vergaderingen syndicale delegatie arbeiders zullen doorgaan los van de bedienden.
  • een dergelijke syndicale delegatie wordt belegd op maandag 13/05, in aanwezigheid van de vakbondssecretarissen en de Voorzitter van het Paritair Comité. In tussentijd wordt er een voldoende personeelsbezetting gegarandeerd confrom de geest van de CAO van augustus 2011, verfijnd in januari 2012.  De werkprocessen worden op de vergadering van 13/05/2013  ter bespreking voorgelegd.
  • de vier werknemers die eind contract waren op 30/04 worden, mits hun akkoord, meteen terug in dienst genomen met een contract voor onbepaalde duur.
  • de werkplanning zomer 2013 wordt op de vegadering 13/05 ter bespreking voorgelegd.
  • op diezelfde vergadering wordt een strikte agenda en een strikte kalender vastgesteld om een grondige bespreking te voeren over alle elementen van de arbeidsorganisatie.

De Liberale Vakbond is er van overtuigd dat deze aanbeveling een stap in de goede richting is. Het terug invoeren van de oude werkmethodes was voor ons van belang, dit samen met het aanwerven en het blokkeren van split-shifts.

Alle problemen zijn echter nog niet opgelost, de vergadering van maandag 13/05 zal nodige zijn om de andere problemen te bespreken. Wij hopen dat deze vergadering constructief kan verlopen in het belang van de arbeiders bij Swissport Handling.

Laat wat van je horen

*