Swissport Handling: Verzoening Bedienden

Vandaag kwam het verzoeningsbureau van het paritair comité 226 bedienden samen om de stakingsaanzegging te bespreken. Het berzoeningsbureau kon echter geen oveenkomst bereiken.

Het staat de vakbondensafgevaardiging vrij om een stakingsaanzegging in te dienen. Het verzoeningsbureau beveelt wel aan om optimaal gebruik te maken van de afkoelingsperiode van 2 weken om op bedrijfsvlak alle geschilpunten te bespreken om tot een oplossing te komen en om zich daarbij te baseren op de geldige CAO.

De afgevaardigden van ACLVB zullen de punten  die de directie niet naleefd oplijsten en overmaken. Wij hopen een akkoord te bereiken binnen 2 weken, zodat verder actie’s niet nodige zouden zijn.

Laat wat van je horen

*