De Liberale Vakbond ACLVB is tevreden dat er een einde komt aan de discriminatie tussen arbeiders en bedienden

Vrijdag middag raakten de sociale partners het eens over een compromisvoorstel van de minister van tewerkstelling. Er is nu een belangrijke stap gezet in het wegwerken van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden.

Vanaf 1 januari 2014 krijgen arbeiders en bedienden gelijke opzegtermijnen. Werknemers die nu nog het statuut van arbeider hebben, zullen gefaseerd en met behoud van rechten ingeschaald worden in de nieuwe regeling. Ook bedienden behouden hun opzegtermijnen voor de jaren die ze gewerkt hebben.

De Liberale Vakbond ACLVB gaat nu samen met de andere sociale partners oplossingen zoeken om ook de andere verschillen tussen arbeiders en bedienden weg te werken.

De Liberale Vakbond ACLVB is tevreden dat er een compromistekst voorligt. Jan Vercamst, Nationaal Voorzitter: “Dit was de enige optie. Niet alleen was er de deadline van het grondwettelijk hof, het is in het belang van alle werknemers in dit land dat er een voorstel uit de bus kwam om de discriminatie weg te werken. Met deze tekst kunnen we min of meer leven.”

Laat wat van je horen

*