Swissport Belgium: Reorganisatie

Swissport Belgium kondigt vandaag op een bijzondere ondernemingsraad een reorganisatie aan. Sinds enkele jaren dringt de economische crisis ook door tot bij de afhandelingsbedrijven. Dit wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door een grote volatiliteit, een toenemende concurrentiedruk en een grotere focus van de luchtvaartmaatschappijen op het verlagen van de kosten. Hierdoor stevent Swissport Belgium af op een nettoverlies en ziet het tegelijkertijd haar activiteiten en haar productiviteit afnemen. Het bedrijf heeft bijgevolg een herstelplan gevraagd om het financiële tij te keren en het voortbestaan van de onderneming te waarborgen.

Het reorganisatieplan omvat wijziginging in de organisatiestructuur. De reorganisatie zou doorgevoerd worden door middel van meervoudig ontslag in meerdere fasen en zou invloed kunnen hebben op zo’n 60 voltijdse equivalenten bij zowel de leidinggevenden als de ondersteunende diensten. Dit heeft rechtstreeks gevolgen voor 70 bedienden.

De Liberale Vakbond wenst een constructief overleg en hoopt zo het aantal ontslagen tot een minimum te beperken.  Ontslagen werknemers moeten nadien kunnen terug vallen op een goed sociaal plan.

Laat wat van je horen

*