Swissport Belgium: Akkoord sociaal plan bedienden

Beste

Tijdens een bijzondere vergadering van de ondernemingsraad op donderdag 28 november 2013 heeft Swissport aangekondigd het effectief van de
bedienden geleidelijke aftebouwen. Vanavond kwamen wij na verschillende dagen onderhandelen tot een overeenkomst ivm het sociaal plan.

– De ontslagen bedienden zullen de formule Claeys krijgen als ontslagvergoeding.

– Bedienden die in een stelsel van tijdskrediet zitten,  krijgen een ontslagvergoeding volgens hun basiscontract.

– Iedereen heeft recht op een outplacement van 6 maanden.

– Na 6 maanden  kan er beroep gedaan worden een aanvullende individuele en intensieve outplacementbegleiding gedurende een periode van 3 maanden. OF De bedienden die
worden ontslagen door de werkgever, kunnen afzien van hun recht op deze 3 maanden outplacement, en krijgen in dit geval een “anciënniteitspremie van 125 euro bruto per voleindigd jaar anciënniteit.

-De bedienden die ontslagen worden blijven genieten van de hospitalisatieverzekering gedurende de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding.

– De directie zal gedurende de uitvoering van de reorganisatie een maximale inspanning leveren om bediendes uit de doelgroep opnieuw tewerk te stellen.

-Indien de werkgever na 30/04/2014 zou overgaan tot het ontslagen om economische redenen, kunnen deze deze bedienden aanspraak maken op de voordelen voorzien in de CAO tot 31/12/2014.

Indien jullie nog vragen hebben kunnen jullie steeds terecht bij onze afgevaardigden, of in een van onze kantoren.

Laat wat van je horen

*