RONDE TAFEL LUCHTVAART: EEN SOCIAAL STATUUT ALS BASIS VOOR STABILITEIT OP DE LUCHTHAVEN

Vandaag vindt een ronde tafel van de luchtvaart plaats op de FOD Waso.  Deze ronde tafel werd georganiseerd door Minister van werk De Coninck & staatssecretaris voor Mobiliteit Wathelet.  De laatste jaren zijn de werknemers op de luchthaven vaak de dupe geweest van de concurrentieslag tussen de verschillende werkgevers.

De Liberale Vakbond is vragende partij voor de creatie van één statuut voor het personeel van de verschillende sectoren die actief zijn op de luchthaven.

Bij verlies van contracten bij de handling, cleaning en cateringmaatschappijen wordt vandaag geherstructureerd, zonder dat het personeel overgenomen wordt met behoud van loon-en arbeidsvoorwaarden. De concurrentiestrijd tussen maatschappijen mag geen ‘sociale’ concurrentiestrijd worden, daarom vragen wij garanties betreffende de loon –en arbeidsvoorwaarden van het personeel. De Liberale Vakbond vraagt de oprichting van één Paritiar Comité voor de verschillende luchthavenactiviteiten, zodat de werknemers niet langer de speelbal zijn van de concurrentiestrijd.

De sociale dumping bij de luchtvaartmaatschappijen moet stoppen.  Vliegtijdmaatschappijen met een BASIS in België moeten sociale zekerheid betalen in België en de loons- en arbeidsvoorwaarden van België respecteren.  Alleen zo is er een eerlijke concurrentie zonder negatieve gevolgen voor de Belgische werkgevers & Werknemers!

De Liberale Vakbond hoopt dat vergadering van vandaag een positief vervolg zal krijgen!

Laat wat van je horen

*