Loon- en arbeidsvoorwaarden PC 302

Hier vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers tewerkgesteld in de horecasector (paritair comité 302). Het is binnen dit Paritair Comité dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden, per collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO), worden vastgelegd.

De bepalingen hieronder zijn een overzicht van de minima die van toepassing zijn in de sector. Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met uw ACLVB-afgevaardigde, bestendig secretaris of het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor. U kan ook informatie vinden in de sectorbrochure.

Opgelet! Er kunnen bedrijfscao’s afgesloten worden die gunstigere loon- en arbeidsvoorwaarden voorzien dan de sectorale minima. In dat geval zijn de meest gunstige voorwaarden dan ook van toepassing.

Laat wat van je horen

*