Bedrijven

De Liberale Vakbond wordt in uw bedrijf vertegenwoordigd door uw collega’s in de verschillende overlegarganen. Aarzel niet u tot hen te wenden wanneer u vragen heeft.

In de Ondernemingsraad gaat het ovebanner-luchthaven_0r gaat het over bvb.: het arbeidsreglement, jaarlijksevakantie, arbeidsorganisatie en arbeidsvoorwaarden, economische en financiële informatie, tewerkstelling, personeelsbeleid, opleiding en vormings,…

In het Veiligheidscomité gaat het over bvb.: Opsproen van risico’s, klachten van het personeel, arbeidsongevallen, preventie en bescherming, …

De Syndicale Delegatie staat in voor de individuele belangenbehartiging van ACLVB – Leden. Heeft u een vraag of een probleem dan kan u steeds terecht voor een discrete behandeling.

Onze afgevaardigden vertegenwoordigen u in de Ondernemingsraad, het Veiligheidscomité en de Syndicale Delegatie.

Het is onze taak om:

  • er op toe te zien dat de werkgever de wetgeving naleeft!ACLVB Aviation Blauw
  • te zorgen dat persoonlijke dossiers met de nodige discretie behandeld worden!
  • te ijveren voor betere sociale voorzieningen voor ierdereen!

De ACLVB – afgevaardigden en -militanten staan er uiteraard niet alleen voor. Achter ieder van hen staat een organisatie bestaande uit enkele handerden medewerkers die hen vakkundig en professioneel bijstaan. D.m.v. specifieke opleidingen worden onze mensen beter door de jaren heen.

Op ondernemingsvlak worden zij begeleid door een bestendig secretaris. De bestendigsecretaris van de ACLVB is ook prominent aanwezig wanneer de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) worden onderhandeld. Deze cao’s bepalen in grote mate de loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zij in uw bedrijf.

Bij de Liberale Vakbond bent u in goede handen.

Heb je een vraag over je bedrijf? Stel ze hier: