CAO’s PC 302: Arbeiders & Bedienden hotelbedrijf


09/1/2017: Eindejaarspremie 
09/01/2017: tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
01/08/2016: wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel 
27/06/2016: anciënniteitsverlof 
27/06/2016: tijdskrediet 
12/06/2013: werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar 
25/02/2013: werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar - ten minste 40 jaar beroepsverleden
20/12/2012: sociaal sectoraal pensioenstelsel
20/12/2012: toepassing van de functieclassificatie
19/11/2012: eindejaarspremie
11/10/2012: wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel
26/09/2012: wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel
28/06/2012: wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid
28/06/2012: instelling van een Fonds voor de tweede pijler
28/06/2012: eindejaarspremie
28/06/2012: bijzondere vergoeding in geval van gebrek aan werk wegens economischeoorzaken
18/01/2012: financiële bijdrage in de vervoerskosten 
18/01/2012: syndicale vorming
20/09/2011: wijziging (art. 15 § 3) van de statuten van het Waarborg en Sociaal Fonds
20/09/2011: syndicale vorming
09/05/2011: Via deze link kan u de CAO Vorming in de Horeca downloaden
De CAO bevat onder artikel 5 met de 1e alinea een technische verduidelijking van de CAO van 12/10/2010.
functieclassificatie
verduidelijking van de CAO van 11 februari 2008 (87298/CO) tot vaststelling van de minimumlonen
vorming en tewerkstelling 
wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid 
Brugpensioen op 56 jaar 
halftijds brugpensioen op 55 jaar 
brugpensioen op 56 jaar 

bijzondere vergoeding in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken 
tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 

financiële bijdrage in de vervoerkosten 

carensdag

koopkracht 
functieclassificatie
eindejaarspremie

loonvoorwaarden 

eindejaarspremie