Info vergadering Ebola Brussels Airport

Vanavond was er de eerste info vergadering ivm Ebola op Brussels Airport. Net voor deze vergadering benoemde Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, dr. Erika Vlieghe als Nationaal Ebola-coördinator.

De Liberale Vakbond is voorzichtig positief na deze eerste info vergadering. Ook de eerste kennis maken met Dr Vlieghe en haar team kunnen we positief noemen.

Het team is er zich van bewust dat de luchthaven van Zaventem de toegangspoort kan zijn van Ebola naar België. Daarom zal de luchthaven prioriteit nummer 1 zijn voor de komende weken. De Liberale Vakbond wil wel duidelijk stellen dat er een verschil is tussen een goed plan op papier en een goed werkend plan in de praktijk. Daarom zullen wij de nieuwe procedure ivm het verwerken van de bagage de komende dagen op de voet opvolgen. Maandag zal er een eerste vergadering plaats vinden tussen werkgevers, Fod Volksgezondheid en Vakbonden om het ebola plan te evalueren. Op deze vergadering zullen we bekijken hoe we deze maatregelen kunnen communiceren naar het personeel op Brussels Airport.

Voor de Liberale Vakbond blijven volgende punten prioriteit:

-Temperatuurcontrole van de passagiers bij aankomst van de getroffen bestemmingen.

-Voldoende veiligheidsmaatregelen voor het personeel dat de cleaning op het vliegtuig en op de luchthaven verzorgd.

-Correcte info over EBOLA aan alle betrokken werknemers. (niet allen via papier)

-Duidelijke noodprocedures in geval van verdachte passagiers.

 

Nieuwe tewerkstellingsvormen in de luchtvaart

Nieuwe tewerkstellingsvormen in de luchtvaart zijn schering en inslag. Ze zijn vaak nadelig voor de betrokken werknemers, daarom voert de Universiteit van Gent een internationaal onderzoek om dit op een onderbouwende en objectieve manier in kaart te brengen.
Luchtvaartmaatschappijen, pilotenverenigingen en vakbonden van over heel Europa steunen dit onderzoek en vragen hun leden (piloten) aan de studie deel te nemen.
Aarzel niet en vul de survey in.

RONDE TAFEL LUCHTVAART: EEN SOCIAAL STATUUT ALS BASIS VOOR STABILITEIT OP DE LUCHTHAVEN

Vandaag vindt een ronde tafel van de luchtvaart plaats op de FOD Waso.  Deze ronde tafel werd georganiseerd door Minister van werk De Coninck & staatssecretaris voor Mobiliteit Wathelet.  De laatste jaren zijn de werknemers op de luchthaven vaak de dupe geweest van de concurrentieslag tussen de verschillende werkgevers.

De Liberale Vakbond is vragende partij voor de creatie van één statuut voor het personeel van de verschillende sectoren die actief zijn op de luchthaven.

Bij verlies van contracten bij de handling, cleaning en cateringmaatschappijen wordt vandaag geherstructureerd, zonder dat het personeel overgenomen wordt met behoud van loon-en arbeidsvoorwaarden. De concurrentiestrijd tussen maatschappijen mag geen ‘sociale’ concurrentiestrijd worden, daarom vragen wij garanties betreffende de loon –en arbeidsvoorwaarden van het personeel. De Liberale Vakbond vraagt de oprichting van één Paritiar Comité voor de verschillende luchthavenactiviteiten, zodat de werknemers niet langer de speelbal zijn van de concurrentiestrijd.

De sociale dumping bij de luchtvaartmaatschappijen moet stoppen.  Vliegtijdmaatschappijen met een BASIS in België moeten sociale zekerheid betalen in België en de loons- en arbeidsvoorwaarden van België respecteren.  Alleen zo is er een eerlijke concurrentie zonder negatieve gevolgen voor de Belgische werkgevers & Werknemers!

De Liberale Vakbond hoopt dat vergadering van vandaag een positief vervolg zal krijgen!

EUROBETOGING: “Een nieuwe weg voor Europa”

Strijden voor meer investeringen, betere tewerkstelling en gelijkheid!

Het EVV (Europese Vakverbond) en de drie Belgische Vakbonden (ABVV, ACV en ACLVB) organiseren een grote euromanifestatie op vrijdag 4 april in Brussel, in het vooruitzicht van de verkiezingen voor het Europees Parlement. Ook de lidorganisaties van het EVV nemen eraan deel.

Plaats, parcours en uur: zie schema in bijlage

De betogers verzamelen rond 10u30 in de Albert II laan (in de buurt van het ITUH-huis – International Trade Union House en de EVV en IVV gebouwen) in de nabijheid van het Noordstation.

De Belgische vakbonden staan ook in de Albert II laan opgesteld. De deelnemers zullen zich naar de respectievelijke verzamelpunten kunnen begeven, voor de distributie van de gadgets, enz.. Deze eigen verzamelpunten bevinden zich vlakbij het Noordstation, ongeveer in het midden van de Albert II-laan.

Parcours voor de betogers: Kruidtuinlaan, Kleine Ring, Belliardstraat tot aan de Blijde Inkomstlaan.

Bij aankomst in het Europees kwartier worden de deelnemers onthaald met muziek.  Een muzikaal animatiepodium staat opgesteld in de Blijde Inkomstlaan,  ter hoogte van de Wetstraat. Het einde van de betoging is voorzien rond 14u30.

 • Klik hier voor o.a. bijkomende informatie over transport, stakersvergoeding, onkosten, opstelling.
 • Klik hier voor het plannetje van het parcours.

Hoe meer blauw, hoe beter! 

Wij zijn bezorgd!

Om de komst van verschillende lowcost vliegtuigmaatschappijen naar Zaventem

De luchthavenregio van Zaventem en omstreken is één van de  belangrijkste  industriële netwerken  van  onze Belgische economie. Het afgelopen jaar was een zeer woelig jaar met stakingen bij Swissport en Brussels Airlines als hoogtepunten. Alsook een dodelijk ongeval in december 2013. De enorme werkdruk en de groeiende flexibiliteit zijn werkelijk onhoudbaar geworden. Werknemers worden letterlijk en figuurlijk uitgeperst. Ziekte en burn-outs zijn schering en inslag. De keiharde concurrentiestrijd voor het bemachtigen van contracten en het drukken van de prijs hebben hun consequenties: stilaan onhoudbare flexibiliteit, geen vaste contracten, interims bij de vleet en groeiende onderaanneming.

cartoon 2

Zelfs met dit alles draaien de meeste bedrijven op de luchthaven met verlies!

Naar aanleiding van de komst van verschillende lowcost vliegtuigmaatschappijen naar Zaventem willen de vakbonden een duidelijk signaal geven aan  Brussels Airport Company en aan alle werkgevers in de luchthavenregio. Voor ons is het duidelijk: werknemers kunnen niet de dupe zijn van de woekerende concurrentieslag tussen verschillende bedrijven. De grens van het aanvaardbare is voor ons bereikt.

Alle werkgevers worden ten stelligste aangemaand om de bestaande arbeidswetten, sectorcao’s en bedrijfscao’s toe te passen en de veiligheid voor hun werknemers als topprioriteit te zien.

cartoon 27 febr

Daarom vragen we met aandrang:

 1. De toepassing van het bestaand Belgisch Arbeidsrecht door ieder bedrijf
 2. Dat de veiligheid van de werknemers boven alles staat: hierop kan geen enkele uitzondering  worden toegestaan met speciale aandacht voor interimarbeid en het veiligheidsoverleg tussen eigen onderneming en onderaanneming
 3. De toepassing van het betalen van de wettelijke Belgische sociale zekerheidsbijdragen door ieder bedrijf
 4. De voorwaarden bij Brussels Airport Company zijn er voor alle bedrijven: er kan geen sprake zijn van voorkeursbehandelingen.
 5. Het respecteren van de sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden
 6. Het respecteren van de cao’s
 7. Het respect voor de sociale dialoog in alle bedrijven
 8. Dat de extreme flexibiliteit aan banden wordt gelegd
 9. Een duurzaam personeelsbeleid gericht op werkbare jobs

27 FEBRUARI om 10 u Plaats Parking GEBOUW 2

ACLVB: Recht op ontslagmotivering vanaf 1 april

De ACLVB is verheugd over de ondertekening, gisteren in de Nationale Arbeidsraad, van de CAO in verband met de
ontslagmotivering.

Zoals u weet, dringt de Liberale Vakbond reeds lang  hierop aan. Dankzij deze nieuwe collectieve overeenkomst, beschikt de werknemer
vanaf 1 april 2014 over het recht om te vragen naar een motivering van zijn/haar ontslag. Het is een kwestie van respect tussen partijen onderling dat men de
reden kent waarvoor men ontslagen wordt. Indien de werkgever weigert om deze motivering mee te delen of in geval het overduidelijk is dat het om een
onredelijk ontslag gaat, worden er sancties voorzien.

Deze overeenkomst is een aanvulling op de hervorming van de opzegtermijnen en de harmonisatie van de statuten arbeiders en bedienden.

De motivering maakt werkgevers bewust dat een ontslag geenszins een banale beslissing is waar men licht kan overgaan. Dit past ook in de erkenning van Europese en internationale principes die over deze
materie bestaan.  Met het akkoord op de omzettingscoëfficiënt van de  prijzenindex en de afsluiting van deze collectieve arbeidsovereenkomst, hebben  de sociale partners opnieuw een tweede adem gevonden. Het is dan ook belangrijk
om dit vertrouwen te bestendigen zodat de andere hangende dossiers rond het eenheidsstatuut (jaarlijkse vakantie, gewaarborgd loon, collectieve  arbeidsverhoudingen,…) tot een goed einde kunnen gebracht
worden.

Klik hier om de synthesetekst te lezen m.b.t. deze nieuwe CAO n°109.

PC 14004 Index + 1 %

http://www.aclvb.be/uploads/media/20140114_flash_127_pc_14004_index_1.pdf

PC 226 – Ecocheques

Beste leden,

Hieronder vinden jullie de link, die toegang geeft tot onze Infoflash ivm de ecocheques in het PC 226, Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken.

–> ACLVB Infoflash – Ecocheques PC 226

Gelieve deze informatie te verspreiden bij jullie collega’s en vrienden uit de sector en uit te hangen in jullie bedrijf. Nog geen lid van de liberale vakbond, surf snel naar http://www.aclvb.be/lid-worden/.

PC 226 – CAO’s

Hieronder vinden jullie een aantal CAO’s van het PC 226, die op 02/12/2013
werden afgesloten.

–> PC 226 – CAO Bezoldigingsvoorwaarden
–> PC 226 – CAO Protocolakkoord
–> PC 226 – CAO Sociaal fonds vaststelling werkgeversbijdrag
–> PC 226 – CAO SWT lange loopbaan
–> PC 226 – CAO SWT nachtarbeid
–> PC 226 – CAO SWT zware beroepen
–> PC 226 – CAO Tijdskrediet
–> PC 226 – CAO Vervoerskosten werkgeverstussenkomst wijziging cao 29062011
–> PC 226 – CAO Vervoerskosten werkgeverstussenkomst

PC 226 – ONTWERP-AKKOORD 2013-2014

KOOPKRACHT
Terugbetaling vervoerskosten:
– Optrekken naar 80% voor openbaar vervoer met 3de betalerregeling waar mogelijk (in elk geval NMBS) zodat terugbetaling in totaal op 100% wordt gebracht.
– Optrekken sectorale tarieven voor terugbetaling in geval van gebruik eigen vervoer met 9%.
– Invoering van fietsvergoeding €0,22per km.

SYNDICALE PREMIE
Wordt opgetrokken van €125 naar €135 vanaf 2014

ECOCHEQUES
– verdeling per 1/12 vanaf 2013 ipv eind december of begin januari
– mogelijkheid omzetting in een ander gelijkwaardig voordeel op bedrijfsvlak via schriftelijk akkoord voor 15/12

TIJDSKREDIET
– Tijdskrediet met motief gedurende 36 maanden (48 maanden indien kind zwaar gehandicapt) zowel volledig als hafltijds. Dit tijdskrediet met motief komt bovenop het algemene recht van 1 jaar.
– Landingsbanen: sectoraal recht op 1/5de vanaf 50 jaar indien 28 jaar loopbaan, evenwel zonder premie voor de nieuwe intreders; premie wel vanaf 55 jaar (ook voor zij die voordien al in een 1/5de regeling zitten) en optrekken van de premie van €75 naar €80 vanaf 1/1/2014.
– Behoud premie van €100 in geval van halftijdstijdskrediet vanaf 55 jaar gedurende 36 maanden
– 1/5de tijdskrediet vanaf 50 jaar en 1/2 tijdskrediet vanaf 55 jaar vallen buiten de 7% grens voor het gelijktijdig gebruik van tijdskrediet

EINDELOOPBAAN
Verlenging brugpensioenregimes 58 jaar, verlenging 56 jaar (nachtarbeid-20 jaar loopbaan) tot eind 2014.
OPLEIDING
– Verhoging bijdrage voor opleiding met 0,1% waarbij het vormingsaanbod van het paritair vormingsinstituut LOGOS en de bedrijfssubsidies worden verhoogd.
– Verhoging van het aantal vormingsdagen over 2 jaar van 5,5 naar 6 dagen.
– Opleidingsplannen dienen voorafgaandelijk besproken te worden in de geëigende overlegorganen

OUTPLACEMENT EN LOOPBAANBEGELEIDING
Werkgroep die tegen midden volgend jaar voorstellen uitwerkt voor herziening in functie van nieuwe reglementering in kader van de harmonisatie arbeiders/bedienden.