ETF: UK: Swissport workers from across the country vote for action (unitetheunion.org)

Workers from the ground handling company Swissport based at Gatwick, Heathrow, Manchester and Stansted airports have overwhelmingly voted in favour of strike action in a dispute over pay.

94 per cent of workers balloted voted in favour of strike action. The massive vote in favour of action has prompted the company to request an urgent meeting with Unite which the union has agreed to attend. The meeting is scheduled to take place this Wednesday (16 October).

Unite national officer Oliver Richardson said: “In the light of this overwhelming mandate for action Swissport has requested talks which we are happy to attend so we can try to resolve this matter.

“The dispute centres on the company’s decision to freeze workers pay for eighteen months, from April 2012 through to October 2013, followed by a below inflation increase of just 2.5 per cent.

“Our members are struggling to keep up with the rising cost of living and Unite believes Swissport is failing to recognise the contribution its staff are making to the success of the company. We hope that over the coming days we will be able to thrash out a deal with the company but this will depend on whether the company is prepared to move on from its current position on pay.”

Swissport’s clients include;

  • Stansted airport: Ryanair, Thomas Cook and Thomson
  • Manchester airport: Monarch, Thomson, Thomas Cook, Virgin Emirates
  • Gatwick airport: Monarch, Thomson, Thomas Cook, Virgin and British Airways
  • Heathrow aiport: Virgin

Workers balloted include check-in staff and baggage handlers.

Swissport Cargo: Vakbonden voeren ludieke actie!

Er zijn vrijdagavond 28 juni ongeveer vijftig werknemers van de afhandelaar Swissport Cargo op Brussels Airport naar een ludieke actie van de vakbonden gekomen. De vakbonden hadden het personeel uitgenodigd voor een “personeelsfeest” met barbecue, waarbij ze de problemen konden kenbaar maken die ze ondervinden sinds de overname van Flightcare Cargo door Swissport.foto 1 swissport cargo

 

Zowat iedereen die op dat moment aan het werk was bij de goederenafhandelaar is langsgekomen tijdens de actie. Er werken ongeveer 350 mensen bij Swissport Cargo in verschillende shiften. Anderhalve maand geleden staakten de afhandelaars voor passagiersvliegtuigen bij Swissport nog vier dagen lang. Sinds november is het bedrijf echter opgesplist in 2,  hierdoor staat afhandelingsdiensten voor het cargo- en passagiersverkeer volledig losstaan van elkaar. Zelfs aparte directies hebben. Maar sinds november onderhandelen we over een harmonisatie van de loon- en arbeidsvoorwaarden bij Swissport Cargo. Er zijn al verschillende vergaderingen geweest, maar die schieten niet op. Er wordt maar gepraat en gepraat, zonder dat iets op papier wordt gezet. Volgens de Vakbonden had de actie maar een beperkte invloed op het cargoverkeer op de nationale luchthaven. De directie vond het “sympathiek dat het een ludieke actie was en geen staking”. Maar we waarschuwen wel dat er werkonderbrekingen dreigen als de leiding geen werk maakt van de problemen. De bonden hopen dat vanaf september “op een ernstige manier” voortgepraat kan worden.

foto 4 swissport cargo

Swissport Cargo: Vakbonden Swissport Cargo dienen stakingsaanzegging in

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van Swissport Cargo diende vandaag een stakingsaanzegging in bij de directie.

De  redenen waarom we dit doen zijn:

  • Personeelstekort, aanwerving vaste medewerkers & vorming
  • Arbeidskledij (veiligheidskledij)
  • Respect voor de overlegorganen.
  • Niet naleven van de huidige CAO’s, contracten & uurroosters
  • Verloning en arbeidsregime piste luik.
  • Vakantieplanning

Vooral het gebrek  aan respect voor de sociale overlegorganen én het niet naleven van de huidige cao’s, contracten en uurroosters zijn eveneens het probleem.

Indien Swissport Cargo geen ommezwaai doet in haar wijze van overleg en de problemen aanpakt, dan zullen vanaf 29 april acties volgen.

Swissport Cargo: 95% personeel Liège verwerpt voorstel tot harmonisatie

Sinds de overname van Flightcare door Swissport Cargo in november zijn er onderhandelingen voor het harmoniseren van de CAO’s. Rond de groepsverzekering, arbeidsongevallen, enz.  was er reeds een akkoord.  Na maanden van moeilijke onderhandelingen ivm de uurroosters &  premies vroegen de vakbonden duidelijke taal van de directie.  Hun laatste voorstel werd dan ook voorgesteld aan de werknermers van Swissport Liège.

De werknemers van Swissport Liège spraken zich duidelijk uit, 95% NEEN. De breekpunten zijn duidelijk. Teveel combinaties van uurroosters & teveel flexibiliteit. Deze 2 punten worden nog eens versterkt door het niet naleven door de directie van de huidige CAO’s.  De vakbondsafgevaardig-den van de Liberale Vakbond hebben steeds duidelijke taal gesproken.  De extra flexibiliteit in het akkoord zou niet aanvaard worden door de werknemers. Deze stemming geeft ze duidelijk gelijk.

swissport non

De onderhandeling voor Swissport Cargo Brussel worden tijdelijk stopgezet, aangezien hier nog een grotere flexibiliteit voorzien wordt door de directie.

De vakbonden van Swissport Cargo komen op dinsdag 09/04 samen om te bepalen hoe ze verder gaan.  Ondertussen blijven natuurlijk de huidige CAO’s van toepassing.

Swissport Cagro: Werknemers in rouw!

Als vakbonden wensen wij onze innige deelneming te betuigen aan de familie van Jesse John; een collega uit Deurne die het leven liet bij een tragisch arbeidsongeval maandag 21.01.2013.

Het was via de media dat het CPBW als eerste het nieuws mocht vernemen. We betreuren het dat de directie het CPBW niet direct op de hoogte bracht zoals voorzien is in de wet. Het is de taak van dit comité om onmiddellijk ter plaatse te kunnen gaan, vaststellingen te doen om zulke ongeval  te kunnen voorkomen in de toekomst.

Als vakbonden eisen we een bezoek aan Deurne op 25.01.2013 in het bijzijn van de directie en de preventieadviseur. Het is belangrijk dat alles verloopt volgens de correcte procedures, dit alles in het belang van alle werknemers. Als vakbonden zullen we hierop toezien.

Reeds verschillende jaren vragen we een bezoek aan Deurne. Dit werd steeds geweigerd. Het is spijtig dat hier eerst een dode moet vallen alvorens ter plaatse te mogen gaan.

Opnieuw lapt Swissport Cargo Services de wetgeving aan zijn laars.

Het is genoeg geweest!

Vanaf nu zullen we erop toezien dat alles volgens de regels verloopt.

Indien nodig zullen de inspectiediensten verwittigd worden en eventuele juridische stappen genomen worden.

Uit respect voor onze collega zullen we ons organiseren om een moment van stilte te houden met alle collega’s van Swissport. We houden jullie van dit moment op de hoogte.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront 

Hands off my airport job

Reeds enkele jaren vergaderen vakbondsafgevaardigden van Flightcare-Swissport en Aviapartner maandelijks met als doel onze werkzekerheid, en onze loon- en arbeids-voorwaarden veilig te stellen. En met succes! Onze jobs werden gered.

Denk maar aan onze 24-uur staking van juni 2011, toen er dreiging was dat we onze concessie op de luchthaven zouden verliezen (toen nog als ‘2 is enough’).

Maar weer loert er gevaar. Europa wil immers de luchthavenmarkt verder vrijmaken, (meer handlers en minder sociale bescherming) door de concurrentie aan te wakkeren en de loonkosten te beperken. Weerom wordt er bij ons, de werkers, geld gezocht, en dit om een politiek door te drukken waar vooral aandeelhouders en bonusgraaiende managers beter van worden.

 

Op 6 november gaat de Europese stuurgroep een voorstel finaliseren ter vrij maken van de grondafhandelingsdiensten op de luchthavens. Verwacht wordt dat het Europees Parlement zich tegen het jaareinde hierover zal uitspreken.

Momenteel ziet het er voor ons niet goed uit, meer bepaald op het gebied van ‘transfer of staff’ (overname van personeel bij klantenwissel van de ene handler naar de andere) en ook op andere gebieden zoals veiligheid, kwaliteit, werkzekerheid en statuut.

Indien het huidige voorstel niet bijgestuurd wordt, zullen wij met zijn allen de rekening mogen betalen. Daarom organiseert de Europese Transportvakbond – ETF – een grote betoging. Vakbondsdelegaties uit verschillende Europese landen zullen er aanwezig zijn.

Ons probleem is ook het probleem van onze collega’s op andere Europese luchthavens.

Ook u bent betrokken en meteen ook uitgenodigd voor deze manifestatie. Afspraak:

 

Actie:

 

Schumanplein, Brussel

Hoofdkwartier Europese Unie

Dinsdag 5 november, 10u30.