PC 315.01: Paritair subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector

Loon- & arbeidsvoorwaarden

Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van het paritair comité 315.01 – Luchthavens technisch onderhoud.

Uw paritair comité is een belangrijk orgaan, want het is op dit niveau dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in uw sector worden vastgelegd. Dit gebeurt door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten.

Op onze website willen wij u een overzicht geven van een deel van de regels die van toepassing zijn in uw sector. Meer informatie nodig? Raadpleeg dan de sectorale brochure of neem contact op met uw afgevaardigde of bestendig secretaris van de ACLVB.

Opgelet! Bedrijfs-cao’s kunnen betere voorwaarden bevatten. In dat geval zijn natuurlijk de gunstigste voorwaarden van toepassing.

CAO’s:

19/05/2017: behoud van de opleidingsinspanningen voor 2017-2018
19/05/2017: uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik fietsvergoeding
19/05/2017: uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik arbeidsorganisatie
19/05/2017: uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen
19/05/2017: uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag
19/05/2017: uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik koopkracht
12/12/2012: syndicale premie
04/10/2007: brugpensioen

 


 

opheffing en vervanging van verschillende overeeenkomsten in de sector (PDF, 339 KB)

  •  Nummer paritair comité: 315.01
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET TECHNISCH ONDERHOUD, BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR
  • Datum ondertekening: 07/07/2005
  • Neerleggingsdatum: 11/07/2005
  • Registratiedatum: 13/10/2006
  • Registratienummer: 80947
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/11/2006
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • Onderwerp: LOON, PREMIES, SYNDICALE VORMING, ARBEIDSDUUR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VORMING EN OPLEIDING, OVERUREN, AANMOEDIGINGSPREMIES – VLAAMSE REGERING, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE, TIJDSKREDIET, FEESTDAGEN, PLOEGENARBEID, VERVOERSKOSTEN, ANCIENNITEITSVERLOF, MAALTIJDCHEQUES

 

 •  voortzetting van de reorganisatie van de nv Sabena Technics (PDF, 457 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.01
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET TECHNISCH ONDERHOUD, BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR
  • Toepassingsgebied: NV Sabena Technics
  • Datum ondertekening: 14/07/2004
  • Neerleggingsdatum: 20/08/2004
  • Registratiedatum: 02/09/2004
  • Registratienummer: 72388
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/10/2004
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • Onderwerp: OVERUREN, ARBEIDSDUURVERMINDERING, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE, FEESTDAGEN, SOCIALE VREDE

 

 • sociaal luik (PDF, 546 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.01
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET TECHNISCH ONDERHOUD, BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR
  • Toepassingsgebied: N.V. Atraxis Belgium Atraxis
  • Datum ondertekening: 22/05/2002
  • Neerleggingsdatum: 03/06/2002
  • Registratiedatum: 15/07/2002
  • Registratienummer: 63296
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • Onderwerp: DEELTIJDSE ARBEID, VORMING EN OPLEIDING, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR, EXTRA-LEGALE VOORDELEN, DISCRIMINATIE, AANVULLENDE VERGOEDINGEN, TIJDSKREDIET, AANVULLENDE PENSIOENEN, AFSCHEIDSPREMIE, ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN, OUDERE WERKNEMERS
 • herstructureringsplan 2002 van Sabena Flight Academy – organisatie (PDF, 398 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.01
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET TECHNISCH ONDERHOUD, BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR
  • Toepassingsgebied: personeel tewerkgesteld bij de N.V. Sabena Flight Academy
  • Datum ondertekening: 22/05/2002
  • Neerleggingsdatum: 03/06/2002
  • Registratiedatum: 15/07/2002
  • Registratienummer: 63282
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • Onderwerp: ARBEIDSDUUR, OVERUREN, FEESTDAGEN, UITZENDARBEID, WERKGEVERSBIJDRAGE, FUNCTIECLASSIFICATIE, VERVOERSKOSTEN, SOCIALE VREDE, MAALTIJDCHEQUES

 

 

Nummer paritair comité: 315.01

Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET TECHNISCH ONDERHOUD, BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR

Datum ondertekening: 06/06/2001

Neerleggingsdatum: 18/06/2001

Registratiedatum: 31/07/2001

Registratienummer: 58224

Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/08/2001

Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee

Onderwerp: COMITé VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK, ONDERNEMINGSRAAD

 

 

 

 • activiteitentransfert in het kader van de joint venture Sabena/Snecma (PDF, 764 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.01
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET TECHNISCH ONDERHOUD, BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR
  • Niet van toepassing op: bruggepensioneerden
  • Datum ondertekening: 04/12/1998
  • Neerleggingsdatum: 27/07/1999
  • Registratiedatum: 03/04/2000
  • Registratienummer: 54490
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2000
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • Onderwerp: EXTRA-LEGALE VOORDELEN, OVERGANG VAN ONDERNEMING

 

 

 

 

 

 • stabiliteit “medium haul” (PDF, 266 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.01
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET TECHNISCH ONDERHOUD, BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR
  • Datum ondertekening: 07/07/1999
  • Neerleggingsdatum: 07/09/1999
  • Registratiedatum: 27/01/2000
  • Registratienummer: 53710
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2000
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • Onderwerp:

 

 

 • akkoord houdende sommige arbeidsvoorwaarden van het vliegend kabine personeel (PDF, 162 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.01
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET TECHNISCH ONDERHOUD, BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR
  • Datum ondertekening: 07/07/1999
  • Neerleggingsdatum: 07/09/1999
  • Registratiedatum: 27/01/2000
  • Registratienummer: 53709
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2000
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • Onderwerp: LOON

 

 • introductie en “bidding” A319/A320/A321 (PDF, 119 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.01
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET TECHNISCH ONDERHOUD, BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR
  • Datum ondertekening: 07/07/1999
  • Neerleggingsdatum: 07/09/1999
  • Registratiedatum: 27/01/2000
  • Registratienummer: 53708
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2000
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • Onderwerp: PREMIES

 

 

 • stabiliteit “long haul” (PDF, 203 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.01
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET TECHNISCH ONDERHOUD, BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR
  • Datum ondertekening: 07/07/1999
  • Neerleggingsdatum: 07/09/1999
  • Registratiedatum: 27/01/2000
  • Registratienummer: 53707
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2000
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • Onderwerp: RUSTTIJD

 

 

 

 • toekenning van een eindeloopbaanvergoeding aan de leden van het vliegend kabinepersoneel (PDF, 86 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.01
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET TECHNISCH ONDERHOUD, BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR
  • Datum ondertekening: 07/07/1999
  • Neerleggingsdatum: 07/09/1999
  • Registratiedatum: 27/01/2000
  • Registratienummer: 53704
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2000
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • Onderwerp: PREMIES, EXTRA-LEGALE VOORDELEN, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE

 

 • activiteitentransfert in het kader van de oprichting van de nv ATRAXISBELGIUM (PDF, 356 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.01
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET TECHNISCH ONDERHOUD, BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR
  • Toepassingsgebied: afdeling Information Technology, uitgezonderd de personeelsleden van de post, de drukkerij en de telefooncentrale
  • Niet van toepassing op: bruggepensioneerden
  • Datum ondertekening: 07/07/1999
  • Neerleggingsdatum: 07/09/1999
  • Registratiedatum: 27/01/2000
  • Registratienummer: 53703
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2000
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • Onderwerp: PREMIES, ARBEIDSDUUR, SYNDICALE AFVAARDIGING, EXTRA-LEGALE VOORDELEN, ONDERNEMINGSRAAD, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE, PLOEGENARBEID, FUNCTIECLASSIFICATIE, VERVOERSKOSTEN, ANCIENNITEITSVERLOF, OVERGANG VAN ONDERNEMING, MAALTIJDCHEQUES

 

 • personeelstransfert van departement “Training en Simulator Maintenan ce” vande nv SABENA naar de nv SABENA FLIGHT ACADEMY (PDF, 178 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.01
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET TECHNISCH ONDERHOUD, BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR
  • Datum ondertekening: 07/07/1999
  • Neerleggingsdatum: 07/09/1999
  • Registratiedatum: 27/01/2000
  • Registratienummer: 53702
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2000
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • Onderwerp: LOON, PREMIES, SYNDICALE VORMING, ARBEIDSDUUR, SYNDICALE AFVAARDIGING, OVERUREN, EXTRA-LEGALE VOORDELEN, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE, PLOEGENARBEID, WEEKENDWERK, WERKGEVERSBIJDRAGE, FUNCTIECLASSIFICATIE, VERVOERSKOSTEN, ANCIENNITEITSVERLOF, OVERGANG VAN ONDERNEMING, MAALTIJDCHEQUES

 

 

 • koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (PDF, 70 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.01
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET TECHNISCH ONDERHOUD, BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR
  • Datum ondertekening: 04/12/1998
  • Neerleggingsdatum: 27/07/1999
  • Registratiedatum: 20/12/1999
  • Registratienummer: 53402
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2000
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • Onderwerp: LOON

 

 • eventuele op te richten joint ventures en filialisaties van de Sabena (PDF, 88 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.01
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET TECHNISCH ONDERHOUD, BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR
  • Niet van toepassing op: NV B.A.S. bruggepensioneerden
  • Datum ondertekening: 04/12/1998
  • Neerleggingsdatum: 27/07/1999
  • Registratiedatum: 20/12/1999
  • Registratienummer: 53401
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2000
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • Onderwerp: EXTRA-LEGALE VOORDELEN, OVERGANG VAN ONDERNEMING