PC 315.02: Paritair subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen

Loon- & arbeidsvoorwaarden

Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van het paritair comité 315.02 – Luchtvaartmaatschappijen.

Uw paritair comité is een belangrijk orgaan, want het is op dit niveau dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in uw sector worden vastgelegd. Dit gebeurt door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten.

Op onze website willen wij u een overzicht geven van een deel van de regels die van toepassing zijn in uw sector. Meer informatie nodig? Raadpleeg dan de sectorale brochure of neem contact op met uw afgevaardigde of bestendig secretaris van de ACLVB.

Opgelet! Bedrijfs-cao’s kunnen betere voorwaarden bevatten. In dat geval zijn natuurlijk de gunstigste voorwaarden van toepassing.

CAO’s:

03/07/2017: werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar - 
werknemers die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid of 
een zwaar beroep
03/07/2017: werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar - 
lange loopbaan
03/07/2017: verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, 
voor wat de toegang tot het recht op de uitkeringen 
voor een landingsbaan
03/07/2017: tijdskrediet en loopbaanvermindering
03/07/2017: koopkracht
01/03/2016: koopkracht 2015-2016

 

13/11/2012: tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

 • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Datum ondertekening: 10/05/2010
  • Neerleggingsdatum: 19/05/2010
  • Registratiedatum: 15/06/2010
  • Registratienummer: 99847
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/07/2010
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit:
  • Datum Belgisch Staatsblad:
  • Onderwerp:
 • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 169 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Datum ondertekening: 01/07/2009
  • Neerleggingsdatum: 03/07/2009
  • Registratiedatum: 02/04/2010
  • Registratienummer: 98614
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/04/2010
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit:
  • Datum Belgisch Staatsblad:
  • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), SYNDICALE PREMIE
 • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 22 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Datum ondertekening: 01/07/2009
  • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
  • Neerleggingsdatum: 31/08/2009
  • Registratiedatum: 12/11/2009
  • Registratienummer: 95601
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2009
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 19/05/2010
  • Datum Belgisch Staatsblad: 04/08/2010
  • Onderwerp: RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
 • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 56 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Niet van toepassing op: piloten en vliegende boordwerktuigkundigen
  • Datum ondertekening: 01/07/2009
  • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
  • Neerleggingsdatum: 03/07/2009
  • Registratiedatum: 26/10/2009
  • Registratienummer: 95256
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 28/04/2010
  • Datum Belgisch Staatsblad: 20/07/2010
  • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, TIJDSKREDIET
 • outplacement (PDF, 32 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Datum ondertekening: 01/07/2009
  • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
  • Neerleggingsdatum: 03/07/2009
  • Registratiedatum: 26/10/2009
  • Registratienummer: 95255
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 28/04/2010
  • Datum Belgisch Staatsblad: 20/07/2010
  • Onderwerp: OUDERE WERKNEMERS
 • regeling over meervoudig ontslag (PDF, 33 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Toepassingsgebied: ondernemingen die maximum 20 werknemers tewerkstellen
  • Datum ondertekening: 01/07/2009
  • Neerleggingsdatum: 03/07/2009
  • Registratiedatum: 26/10/2009
  • Registratienummer: 95254
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 28/04/2010
  • Datum Belgisch Staatsblad: 20/07/2010
  • Onderwerp: COLLECTIEF ONTSLAG

 

 

 • financiële bijdrage in de vervoerkosten (PDF, 55 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Niet van toepassing op: werknemers die reeds een gelijkwaardige vergoeding of voordeel genieten, dat betrekking heeft op vervoer en/of mobiliteit
  • Datum ondertekening: 01/07/2009
  • Neerleggingsdatum: 03/07/2009
  • Registratiedatum: 26/10/2009
  • Registratienummer: 95253
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 13/06/2010
  • Datum Belgisch Staatsblad:
  • Onderwerp: VERVOERSKOSTEN
 • anciënniteitsverlof (PDF, 36 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Datum ondertekening: 01/07/2009
  • Neerleggingsdatum: 03/07/2009
  • Registratiedatum: 26/10/2009
  • Registratienummer: 95252
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 28/04/2010
  • Datum Belgisch Staatsblad: 20/07/2010
  • Onderwerp: ANCIENNITEITSVERLOF
 • koopkracht (PDF, 32 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Datum ondertekening: 01/07/2009
  • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
  • Neerleggingsdatum: 03/07/2009
  • Registratiedatum: 26/10/2009
  • Registratienummer: 95251
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 19/05/2010
  • Datum Belgisch Staatsblad: 04/08/2010
  • Onderwerp: PREMIES
 • gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (PDF, 41 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Datum ondertekening: 01/07/2009
  • Neerleggingsdatum: 03/07/2009
  • Registratiedatum: 26/10/2009
  • Registratienummer: 95250
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 28/04/2010
  • Datum Belgisch Staatsblad: 20/07/2010
  • Onderwerp: LOON
 • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 20 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Niet van toepassing op: piloten en vliegende boordwerktuigkundigen
  • Datum ondertekening: 09/03/2009
  • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
  • Neerleggingsdatum: 10/03/2009
  • Registratiedatum: 26/03/2009
  • Registratienummer: 91585
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/04/2009
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 18/11/2009
  • Datum Belgisch Staatsblad: 30/04/2010
  • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
 • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 12 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Datum ondertekening: 01/12/2008
  • Neerleggingsdatum: 22/12/2008
  • Registratiedatum: 26/01/2009
  • Registratienummer: 90419
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 27/10/2009
  • Datum Belgisch Staatsblad: 30/04/2010
  • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
 • gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (PDF, 28 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Datum ondertekening: 01/10/2007
  • Neerleggingsdatum: 13/11/2007
  • Registratiedatum: 29/11/2007
  • Registratienummer: 85858
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 02/06/2008
  • Datum Belgisch Staatsblad: 18/09/2008
  • Onderwerp:

 

 

 

 • financïele bijdrage in de vervoerkosten (PDF, 59 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Datum ondertekening: 16/11/2005
  • Neerleggingsdatum: 25/11/2005
  • Registratiedatum: 23/12/2005
  • Registratienummer: 77871
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2006
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 01/05/2006
  • Datum Belgisch Staatsblad: 02/06/2006
  • Onderwerp: VERVOERSKOSTEN
 • ancienniteitverlof (PDF, 45 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Datum ondertekening: 16/11/2005
  • Neerleggingsdatum: 25/11/2005
  • Registratiedatum: 23/12/2005
  • Registratienummer: 77870
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2006
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 15/05/2006
  • Datum Belgisch Staatsblad: 14/07/2006
  • Onderwerp: ANCIENNITEITSVERLOF
 • gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (PDF, 43 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Datum ondertekening: 16/11/2005
  • Neerleggingsdatum: 25/11/2005
  • Registratiedatum: 23/12/2005
  • Registratienummer: 77867
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2006
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 01/05/2006
  • Datum Belgisch Staatsblad: 14/07/2006
  • Onderwerp: LOON

 

 • koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (PDF, 57 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Datum ondertekening: 18/02/2004
  • Neerleggingsdatum: 06/04/2004
  • Registratiedatum: 07/05/2004
  • Registratienummer: 71067
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/05/2004
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 15/07/2004
  • Datum Belgisch Staatsblad: 29/09/2004
  • Onderwerp: LOON

 

 • tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (PDF, 119 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Datum ondertekening: 14/10/2003
  • Neerleggingsdatum: 15/10/2003
  • Registratiedatum: 12/12/2003
  • Registratienummer: 69026
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/12/2003
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 01/09/2004
  • Datum Belgisch Staatsblad: 29/09/2004
  • Onderwerp: AANMOEDIGINGSPREMIES – VLAAMSE REGERING, TIJDSKREDIET

 

 • ploegenpremie voor arbeid in variabele uurroosters in opeenvolgende ploegen (PDF, 94 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Datum ondertekening: 14/10/2003
  • Neerleggingsdatum: 15/10/2003
  • Registratiedatum: 12/12/2003
  • Registratienummer: 69023
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/12/2003
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 05/06/2004
  • Datum Belgisch Staatsblad: 06/07/2004
  • Onderwerp: PLOEGENARBEID
 • financïele bijdrage in de vervoerkosten (PDF, 75 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Datum ondertekening: 14/10/2003
  • Neerleggingsdatum: 15/10/2003
  • Registratiedatum: 12/12/2003
  • Registratienummer: 69022
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/12/2003
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 05/06/2004
  • Datum Belgisch Staatsblad: 06/07/2004
  • Onderwerp: VERVOERSKOSTEN
 • waarborg van en gemiddeld minimum maandinkomen (PDF, 89 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Datum ondertekening: 14/10/2003
  • Neerleggingsdatum: 15/10/2003
  • Registratiedatum: 12/12/2003
  • Registratienummer: 69020
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/12/2003
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
  • Datum Belgisch Staatsblad: 29/09/2004
  • Onderwerp: LOON, JONGE WERKNEMERS

 

 • toekenning maaltijdcheques (PDF, 62 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Datum ondertekening: 14/10/2003
  • Neerleggingsdatum: 15/10/2003
  • Registratiedatum: 12/12/2003
  • Registratienummer: 69019
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/12/2003
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
  • Datum Belgisch Staatsblad: 07/09/2004
  • Onderwerp: MAALTIJDCHEQUES

 

 • carensdag (PDF, 48 KB)
  • Nummer paritair comité: 315.02
  • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
  • Niet van toepassing op: TNT Express Worldwide sazal van toepassing worden maar op 01/01/2005
  • Datum ondertekening: 14/10/2003
  • Neerleggingsdatum: 15/10/2003
  • Registratiedatum: 10/12/2003
  • Registratienummer: 68877
  • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/12/2003
  • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
  • Datum koninklijk besluit: 16/06/2004
  • Datum Belgisch Staatsblad: 13/07/2004
  • Onderwerp: TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE