ACLVB in Actie!

17/02/2017: Let us keep our airport jobs

Met de slogan ‘Let us keep our airport jobs’ slaan vakbonden, werkgevers en vakverenigingen de handen in elkaar. Aan de hand van verschillende acties willen we niet alleen het belang van de huidige 60.000 jobs dankzij Brussels Airport duidelijk maken aan de politiek en het brede publiek. We willen vooral ook waarschuwen dat duizenden jobs op zeer korte termijn in het gedrang komen als er geen oplossing komt voor de Brusselse geluidsnormen.

Wat wil ‘Let us keep our airport jobs’ verkrijgen?

Op korte termijn willen we dat de tolerantiedrempels met betrekking tot de Brusselse geluidsnormen blijven. Dat is een eerste noodzakelijke stap om vervolgens met alle betrokkenen op zoek te gaan naar een gebalanceerde oplossing met aandacht voor tewerkstelling, omwonenden, milieu en economie. We willen een stabiel juridisch kader zodat we grondige toekomstplannen kunnen maken.

Ongeveer 20.000 mensen zijn aan het werk bij een van de 260 bedrijven op de luchthaven. Nog eens 40.000 jobs worden gecreëerd met dank aan de luchthavenactiviteiten. Daarmee is Brussels Airport de tweede grootste economische motor van het land. Maar als de regeringsleiders niet tot een akkoord komen, wordt dit aantal gewoonweg gedecimeerd. Zonder oplossing voor de dreigende nultolerantie vanuit het Brusselse gewest, worden de luchtvaartmaatschappijen geconfronteerd met 5,5 keer meer boetes die kunnen oplopen tot 62.000 euro. Gewoon omdat ze de richtlijnen volgen van de federale diensten. “Luchtvaartmaatschappijen vragen zich af of het nog wel wenselijk is om vanop Brussels Airport te vliegen. Enkelen zijn al naar het buitenland verhuisd, de bijhorende jobs natuurlijk ook. Indien er niets verandert, staan op korte termijn zo’n 3.500 jobs op de helling.”

17/02/2017: Luchthavengemeenschap slaakt ultieme noodkreet bij regeringsleiders

08/02/2017: Let us keep our airport jobs

27/01/2017: Minder kabaal over de geluidsnormen, overleg om voor luchthavenjobs te zorgen!

banner-airport

29/01/2016: Airport Comité ACLVB vol vertrouwen naar de Sociale Verkiezingen

14/02/2014: Fair Air Tickets

cartoon 2

16/04/2013: Europees Parlement laat drie afhandelaars toe op grote luchthavens

16/04/2013: “Grote luchthavens moeten drie afhandelaars toelaten”

cartoon 27 febr

12/12/2012: Big victory for the ground handeling workers

Foto 1

05/12/2012: Strijd tegen meer grondafhandelaars nog niet ten einde : Europese manifestatie 11/12/’12 in Straatsburg

etf

07/11/2012: ETF welcomes the vote of the European Parliament to reject the Commission proposal

05/11/2012:  2,000 GROUND HANDLING WORKERS DEMONSTRATE FOR A SOCIAL EUROPEAN REGULATION

05/07/2012: DON’T MESS WITH GROUND HANDLING JOBS!

Handen af van de jobs in de grondafhandelingssector!

De ETF heeft betoogd voor een sociale Europese Richtlijn inzake grondafhandeling

Op 5 juli 2012 hebben meer dan 500 werknemers van grondafhandelingsdiensten uit heel Europa gedemonstreerd voor het Europese Parlement in Straatsburg om hun bezorgdheid te uiten over de voorgestelde Europese Richtlijn inzake grondafhandelingsdiensten op luchthavens. Het Europese Parlement, de stem van de Europese burgers, zal in de herfst stemmen over dit dossier. De Europese Transportvakbond ETF (European Transport Workers’ Federation) heeft deze demonstratie georganiseerd om de Europarlementsleden bewust te maken van het feit dat de Richtlijn meer aandacht moet besteden aan de sociale aspecten. Tijdens deze actie waren er ontmoetingen tussen werknemers en Europarlementsleden uit hun respectieve landen.

“Sociaal” en “Evenwicht” moeten de sleutelwoorden zijn van de nieuwe Richtlijn inzake grondafhandelingsdiensten: een goed evenwicht tussen de doelstelling om de markt te stabiliseren en de nood aan een socialere Europese grondafhandelingssector.

Via deze actie wou de ETF de Europarlementsleden informeren over het belang van bindende regels voor de overdracht van personeelsleden, wat zorgt voor werkzekerheid, voor stabiele lonen en arbeidsomstandigheden. Om de kwaliteit van de diensten te garanderen moet verdere liberalisering van de markt worden gestopt.

“We weten dat het Europarlementslid verantwoordelijk voor dit dossier, dhr. Zasada, van plan is om zijn rapport binnenkort af te werken. In dit document stelt hij voor om de grondafhandelingsdiensten verder te liberaliseren. De ETF is van mening dat de voorstellen van dhr. Zasada enkel als doel hebben de winst van de luchtvaartmaatschappijen te maximaliseren en wij zijn volledig gekant tegen zijn visie op grondafhandelingsdiensten”, zegt Enrique Carmona, Voorzitter van Burgerluchtvaartafdeling binnen de ETF.

François Ballestero, de Politieke Secretaris van de ETP voegt hieraan toe: “De ETF vraagt dat het verplicht wordt om een collectieve arbeidsovereenkomst toe te passen en dat het verboden wordt om onderaannemers aan te stellen om zo loondumping en meedogenloze concurrentie te vermijden.
Deze demonstratie was een groot succes en toont aan hoe belangrijk dit thema is voor de werknemers. Deze actie kan worden beschouwd als een eerste waarschuwing.”

Werknemers van grondafhandelingsdiensten zullen blijven ijveren voor betere jobs en sociale rechten aangezien dat ook de beste manier is om ervoor te zorgen dat passagiers de beste dienstverlening krijgen.

22/03/2012: Air transport: Member States support revision of EU rules on groundhandling services

22/02/2011: Revision of the ground handling directive (96/67/EC)

6/11/2010. – Koninklijk besluit betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal

SCHOUPPE VOLHARDT, WIJ OOK !

Afgelopen vrijdag werd op het kernkabinet het KB rond de derde afhandelaar besproken. Gelukkig waren de verschillende partijen rond tafel het tot nu toe nog oneens. Daarom komt deze week een werkgroep samen om het ontwerp-KB te bespreken en te evalueren.

Toch is de dreiging is verre van geweken, wij verwachten ons eind deze week aan een mogelijke beslissing.

Daarom herhaalt ACLVB in het belang van de werknemers én de reizigers dat deze beslissing zware gevolgen zal hebben :

– Massale ontslagen

– Nog hogere flexibiliteit

– Nog grotere druk op lonen en premies

– Besparingen op veiligheid

De ACLVB is er van overtuigd dat een derde afhandelaar nefaste gevolgen zou hebben op gebied van tewerkstelling en veiligheid. Massale ontslagen, nog hogere flexibiliteit en een nog grotere druk op lonen en premies zijn onaanvaardbaar.

We blijven waakzaam en roepen Staatssecretaris Schouppe op om ons definitief uitsluitsel te geven.

In het belang van de werknemers én de passagiers zeggen we 2 IS ENOUGH !!

ACLVB BLIJFT ALERT NA GESLAAGDE ACTIE

Deze ochtend vond op Brussels Airport een actie plaats tegen de mogelijke komst van een derde bagage-afhandelaar. Ruim een jaar voeren we samen met de andere vakbonden actie tegen een nieuw KB dat een derde afhandelaar toelaat.

De ACLVB is er van overtuigd dat een derde afhandelaar nefaste gevolgen zou hebben op gebied van tewerkstelling en veiligheid. Massale ontslagen, nog hogere flexibiliteit en een nog grotere druk op lonen en premies zijn onaanvaardbaar.

De druk is alvast (even) van de ketel : we hebben vernomen dat vandaag alvast het voorstel niet goedgekeurd zal worden.

We blijven echter waakzaam en roepen Staatssecretaris Schouppe op om ons definitief uitsluitsel te geven.

In het belang van de werknemers én de passagiers zeggen we 2 IS ENOUGH !!

Aankomst in zicht: Landen of Crashen?

Ruim een jaar voeren we ondertussen actie tegen de komst van een derde afhandelaar op de luchthaven van Zaventem. Verwacht wordt dat de komende weken een definitieve beslissing valt in dit dossier. ACLVB vreest dat aftredend Staatssecretaris voor Mobiliteit Schouppe zal proberen het KB omtrent de derde afhandelaar door te duwen de komende weken.
Indien de geruchten waarheid worden en de cargo en de passagiersafhandeling gesplitst worden, kunnen er op termijn vier tot zes afhandelaars optreden !!!
In verschillende acties het afgelopen jaar hebben we onze bezorgdheden duidelijk gemaakt. Indien Schouppe wil crashen, vrezen we on te mogen verwachten aan:

  • Massale ontslagen
  • Nog hogere flexibiliteit
  • Nog grotere druk op lonen en premies

Niet enkel op sociaal vlak verwachten we ons aan drastische besparingen, ook op gebied van veiligheid van personeel en reizigers zal men de riem moeten aanspannen.
We informeren jullie zo snel mogelijk zodra we nieuws vernemen. Aarzel niet ja ACLVB – afgevaardigde te contacteren voor verdere vragen.

Petitie: 2 Handlers is enough.
Het laatste bezoek (dd. 5/2/10) aan het kabinet van staatssecretaris voor Mobiliteit Schouppe was ontgoochelend. De man was er weeral niet, en de delegees mochten niet binnen.

Prof. Van de Voorde (univ. A’pen) was er wel en lichtte zijn studie toe. Hij kreeg van Schouppe de opdracht om na te gaan of een 3de handler in Zaventem economisch haalbaar is. Het antwoord was ja, de studie kregen we niet te zien maar het lijkt op nattevingerwerk want ze werd afgerond op amper 3 maanden en het sociale aspect werd niet bestudeerd.

Overigens is de mogelijke besparing op de handlingkost verwaarloosbaar, zeker als men dit vergelijkt met de torenhoge passagiers- en landingtaksen in BRU. Als het Schouppe om de concurrentiepositie te doen is, dan moeten die naar beneden. In Nederland gebeurde dit onlangs. AMS telt jaarlijks meer dan 40 miljoen passagiers, BRU een povere 17.

Weeral werd de beslissingsdatum veranderd, nu zou het voor na de krokusvakantie zijn.
Schouppe blijft zijn kat sturen, er is geen openheid noch transparantie en we zijn dus nog altijd niet aan onderhandelen toe.

Daarom organiseren we deze petitie die wij persoonlijk aan de staatssecretaris zullen overhandigen, op zijn kabinet of op de luchthaven. Stuurt hij nogmaals zijn kat, dan mag hij zich aan prikacties verwachten.

3000 JOBS IN DE WAAGSCHAAL

De vakbonden (ABVV-ACV-ACLVB) van de afhandelingsbedrijven Flightcare en Aviapartner (samen 3000 werknemers) maken zich grote zorgen over de verdere liberalisering van de beschermde activiteiten (airside) op de luchthaven. Dit bleek op hun gezamenlijke vergadering van heden, 5 januari.

Afhandelingsbedrijven verlenen diensten aan luchtvaartmaatschappijen (check-in, laden en lossen van bagage, cargo, schoonmaak..).
Momenteel zijn beide bedrijven concessiehouder, wat in lijn is met de Belgische wetgeving en de Europese directieve.

Eind 2010 dient deze concessie verlengd te worden. Flightcare en Aviapartner vrezen dat het huidige duopolie zal worden uitgebreid met een 3de handler. Dit zou in een krimpende markt (zowel passagiers- als cargotrafiek daalt) tot een sociaal bloedbad leiden.

Het voorbeeld van Schiphol Amsterdam, waarbij honderden ontslagen vielen (1995), na het openstellen van de markt aldaar, ligt nog vers in het geheugen.
Volgens het kabinet van bevoegd staatssecretaris Schouppe (Mobiliteit), valt de beslissing over 2 of meer handlers eind januari 2010. De vakbonden kanten zich ronduit tegen een uitbreiding van het duopolie. Dit zou de nu al uiterst flexibele arbeidsvoorwaarden (24 uur op 24, 7 dagen op 7) nog verder verzwaren, de veiligheid hypothekeren en leiden tot een uitstoot van de sociaal zwakkeren.
De vakbonden pleiten in deze moeilijke economische omstandigheden voor continuïteit en stabiliteit.

Om hun standpunt hierover duidelijk te maken, organiseren zij op maandag 18 januari 2010 een gezamenlijke personeelsvergadering om 5 voor 12 in de vertrekhal.

Bedoeling is om iedereen in te lichten over het belang van de beslissing van Schouppe.

Deze actie zal geen invloed hebben op de normale activiteiten van de luchthaven.

Indien er een politieke beslissing zou vallen die de markt verder liberaliseert (waardoor ontslagen onvermijdelijk zullen zijn), kunnen de vakbonden echter geen verdere en zwaardere acties uitsluiten.

Het gevaar van de 3de handler

Op 5 januari 2010 kwamen de syndicale delegaties en vakbondssecretarissen (ACV-ABVV-ACLVB) van Flightcare en Aviapartner samen. Onderwerp was de mogelijke komst van een derde handler op Zaventem.

In een krimpende markt (passagiers en cargo gaan achteruit) meer concurrentie toelaten zal tot een sociaal bloedbad leiden. Het voorbeeld van Schiphol, waarbij honderden ontslagen vielen (1995), na het openstellen van de markt aldaar, ligt nog vers in het geheugen.

Volgens het kabinet van bevoegd staatssecretaris Schouppe valt de beslissing over 2 of meer handlers eind januari. De toewijzing van wie het dan wordt, volgt eind 2010.

We kunnen uiteraard niet akkoord gaan met de komst van een 3de handler. Dit zou immers betekenen dat naast massale ontslagen, ook de flexibiliteit zal toenemen en de veiligheid in het gedrang gaat komen.

Wij pleiten voor continuïteit en stabiliteit. In een eerste fase zullen we er zorg voor dragen dat de normale activiteiten niet zullen worden verstoord. Bij de eventuele aankondiging van de komst van een 3de handler kunnen we geen verdere en zwaardere acties uitsluiten.

Om ons standpunt te verduidelijken en kracht bij te zetten opteren we voor volgende agenda:

5 januari: verspreiding persbericht 3de handler.
11 januari: informatie aan het personeel door de vakbondsafgevaardigden.
18 januari om 5 voor 12 in de vertrekhal:
Personeelsvergadering
25 januari om 16 uur:
Samenkomst aan de personeelsdienst
Met bezoek aan Schouppe

Uw aanwezigheid en steun, zéker op 18 januari, is absoluut vereist en noodzakelijk.
Onze werkgevers zullen ons in de mate van het mogelijke vrijmaken.

It takes 2 to handle

Europa liberaliseerde de luchtvaartsector in de jaren 90. Dit had onder andere tot gevolg dat er in Zaventem wettelijk 2 bedrijven de licentie hebben om “air side” vliegtuigafhandeling te doen. Momenteel zijn dat Flightcare en Aviapartner. Dat zou kunnen veranderen. In de komende weken neemt staatssecretaris Schouppe, bevoegd voor mobiliteit, de beslissing of er binnen twee jaar een derde afhandelaar al dan niet kan bijkomen. Hij zou daarvoor de wetgeving moeten aanpassen.

Waarom is de uitbreiding met een derde afhandelaar geen goede zaak?
Een neerwaartse druk op de lonen. Meer dan 70 % van de kosten bij Flightcare en Aviapartner bestaat uit lonen. Een derde afhandelaar zal vooral kunnen concurreren als hij daarop bespaart. En dat zal hij onder andere kunnen omdat hij geen anciënniteit moet betalen.

Een grotere flexibiliteit. Vandaag is die al groot : split-shifts, korte shifts, onregelmatige ploegen…. Op de luchthavens waar er meer dan twee afhandelaars actief zijn wordt ook middels grotere flexibiliteit concurrentie gevoerd.

Een grotere werkdruk. De werkdruk is nu al niet min, maar kan bij komst van een derde speler verhogen. Dat leidt tot een vierde gevaar:
Meer arbeidsongevallen en minder veiligheid. Om steeds goedkoper diensten te leveren zal ook daarop bespaard worden. Een mens is echter geen machine
Kwaliteitsverlies. De luchthaven van Zaventem werd al verschillende jaren tot de top gerekend inzake kwaliteit. Als de concurrentie uitgebreid wordt dan zal ook die kwaliteit verder onder druk komen te staan.

Collectief ontslag. Als de luchtvaartmaatschappijen kunnen “shoppen” dan zullen we veel sneller verschuivingen van contracten zien en is het zeker dat er regelmatig een collectief ontslag volgt. Aangezien de werknemers van de luchthaven niet met zich laten sollen is de kans op sociale onrust dan telkens zeer groot.

De luchtvaartmaatschappijen dringen aan op een derde afhandelaar, maar studies wijzen uit dat het er daardoor niet noodzakelijk goedkoper op wordt.

Tenslotte zijn er recent nog twee sociale bedreiging bijgekomen.
Onderaanneming. De cleaning is door Aviapartner reeds tweemaal uitbesteed. Eerst aan Gate Gourmet en vanaf begin volgend jaar aan Klüh. Ook daardoor is er een gevaar voor grotere flexibiliteit door andere bevoegde paritaire comités.
We vernamen dat een opsplitsing van de licentie tussen enerzijds handling en anderzijds cargo overwogen wordt. Daardoor dreigen meer bedrijven aan boord te komen met een deellicentie. Met dan weer een risico van collectieve ontslagen.
Vandaar onze oproep aan De Heer Schouppe. Speel niet met vuur, laat de wetgeving zoals ze is: geen derde afhandelaar in Zaventem.

It takes 2 to handle.