Vlaamse Luchthavencommissie

Op 25 november 2005 ging de Vlaamse Luchthavencommissie van start. De Vlaamse Regering besliste een Vlaamse Luchthavencommissie op te richten in de SERV. De commissie kadert binnen het START-programma (Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling) voor de luchthaven Zaventem. Hieruit bleek de nood aan een structureel medium voor overleg over het Vlaamse luchthavenbeleid.

Opdracht
Advies en aanbevelingen
De Vlaamse Luchthavencommissie verleent advies en aanbevelingen op vraag van de Vlaamse Regering of op eigen initiatief.
Overleg
De Vlaamse Luchthavencommissie is het platform voor structureel overleg over het Vlaamse luchthavenbeleid voor de Vlaamse sociale partners, de luchthavenuitbaters, (mobiliteits)deskundigen en Vlaamse ambtenaren.
Studie
De Vlaamse Luchthavencommissie levert een bijdrage aan de voorbereiding van het luchthavenbeleid in Vlaanderen vanuit een sociaal-economische invalshoek, rekening houdend met de draagkracht van de omliggende regio en de principes van duurzame ontwikkeling.

foto: FreeDigitalPhotos.net